Skydd för makes egendom vid bodelning

2016-05-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vi har våra aktier i ett ISK konto. Ett sådant konto kan bara stå på en person och nu står det på min man. Jag kommer inte ens åt det. Vi ska skiljas, kommer dessa pengar endast tillfalla honom? Och kan han föra över pengarna till sin pappa innan vi skickat in skilsmässopappren för att slippa dela dem med mig ( och sedan föra tillbaka dem)?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken 7 kap 1§ är att all egendom som en make äger utgör så kallat giftorättsgods, såvida den inte är enskild. Att egendom är enskild kan enligt 7 kap 2§ vara till följd av att makarna skrivit äktenskapsförord som anger att egendom är enskild, av arv som den ene maken fått med föreskrift om att egendomen ska vara enskild eller liknande. Såvida ingen av omständigheterna i 2§ föreligger är egendom du och din make äger, vare sig de står under en av er eller under båda, giftorättsgods.

Vid en skilsmässa ska enligt 9 kap 1§ äktenskapsbalken en bodelning göras. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods mellan makarna, således kommer era aktier delas lika mellan er, vilket framkommer av 10 kap 1§. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg då talan om äktenskapsskillnad väcktes, så har din man inte fört över pengarna innan detta kommer en överföring till hans pappa inte påverka. Sker en överföring innan ni lämnat in papperna och ansökt om skilsmässa finns en skyddsregel i 11 kap 4§. Om din make utan ditt samtycke inom 3 år innan talan väcktes i inte obetydlig omfattning, genom gåva till annan, minskat sitt giftorättsgods så skall din andel vid bodelningen beräknas såsom att gåvan aldrig givits utan ingått i din makes giftorättsgods.

Det föreligger även en redovisningsplikt er emellan enligt 9 kap 3§. Är du rädd att din make ska föra pengarna någonstans där de inte kan kommas åt vid bodelningen kan domstolen på din begäran enligt 8§ sätta egendomen under särskild förvaltning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85407)