Skydd för fackombud vid uppsägning pga arbetsbrist

FRÅGA
Jag som fackligt ombud och skyddsombud. Vilka rättigheter har jag när det kommer till uppsägningar?
SVAR

Hejsan och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Det finns ett undantag för fackliga ombud vid uppsägning, vilket innebär att de undantag från LAS:s turordningsregler i 22 § om det är av betydelse för den fackliga verksamheten på den arbetsplatsen att dem har kvar sina jobb (lag om facklig förtroende mans ställning på arbetsplatsen 8 §). Detta innebär att man har ett extra skydd vid uppsägningar pga. Arbetsbrist. Dock vid uppsägning pga. personliga skäl föreligger inga undantag eller extra skydd för fackombud.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?