Skulle ett meddelande som ursäktar för tidigare o välkommen kontakt kunna innebär ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB

Hej! Jag undrar om sista meddelandet i detta fall räknas som ofredande. Person A skickar många meddelanden till person B trots att person B har bett person A att sluta skriva. Person A slutar till slut att skicka meddelanden men ca 6 månader senare skickar person A ett nytt meddelande där hen ber om ursäkt. De har alltså inte skrivit mer med varandra på 6 månader så det sista meddelandet A fick var att hen skulle sluta skriva till B. I lagen står det ju "om det är menat att kränka personens frid på ett kännbart sätt". Så jag undrar om sista meddelandet som skickats 6 månader senare räknas som ett ofredande? Person B ville ju forfarande inte bli kontaktad av person A, å andra sidan är syftet med det sista meddelandet enligt A enbart att be om ursäkt, inte att kränka B:s frid.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad som utgör ofredande är när en person fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande som är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det kan handla om allt ifrån att filma någon på ett påträngande sätt till att busringa och trakassera en person nattetid (4 kap. 7 § BrB). Att upprepade gånger skicka meddelande till någon som uttryckligen har bett personen att sluta kan mycket väl utgöra ofredande men skulle också kunna innebära olaga förföljelse (4 kap. 4b BRB). Vad som får brottet att antingen vara ofredande eller olaga förföljelse har att göra med om brottet kan anses begåtts upprepade gånger eller om det i sammantaget inte bedöms som upprepande. I RH 1983:85 hade gärningsmannen ihärdigt och o välkomnande skickat flertalet brev och postkort till en person, gärningsmannen dömdes för ofredande, men vid den tiden fanns inte brottet olaga förföljelse vilket förmodligen skulle ha blivit brottsrubriceringen i nutid.  

Oavsett om det handlar om ofredande eller olaga förföljelse som krävs det att gärningsmannen, precis som du har varit inne på att det har haft till syfte att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Det är ju tämligen svårt att avgöra huruvida personen har haft för avsikt att kränka någons frid och behöver göras utifrån en helhetsbedömning av situationen. Att be om ursäkt för ett tidigare o välkomnat beteende torde inte vara något som innebär att en kränkning har skett på ett kännbart sätt, dock så kan en helhetsbedömning av samtliga kontakter indikera på motsatsen, vilket torde kunna leda till att ofredande eller olaga förföljelse har begåtts. Utöver det kan brottet om det har en viss sexuell prägel och varit tilltänkt att kränka offrets sexuella integritet istället aktualisera ansvar i form av sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB) 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”