Skuldtäckningsprincipen

2017-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Vad innebär det när man säger att någon måste ha uppsåt att begå brott för att kunna straffas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En gärning som enligt lagen är otillåten, är endast brottslig om gärningsmannen uppfyller det krav på uppsåt eller oaktsamhet som uppställs i lagen. Denna princip kallas för skuldtäckningsprincipen. Skuldtäckningsprincipen innebär att gärningsmannen i regel ska ha uppsåt till (dvs en uppfattning om) de omständigheter som gör dennes gärning otillåten. Domstolen ska alltså pröva vad gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har haft uppsåt till. För att ett brott ska ha begåtts behöver bedömningen för det första resultera i att gärningsmannen har företagit en otillåten gärning, och för det andra i att gärningsmannen har haft uppsåt till de omständigheter som gör gärningen otillåten.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2639)
2021-07-29 Griftefridsbrott
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol

Alla besvarade frågor (94351)