Skuldtäckning vid bodelning

2017-01-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi ska skiljas och har inga gemensamma tillgångar förutom hushåll och möbler. Min man kräver att jag ska betala av hans personliga skulder vilka han påstår han skaffade sig under äktenskapstiden. Måste jag betala dem? Vi har inte begärt någon bodelning. Och jag avsagt mig rätten till hans firma i äktenskapsförord innan vi gifte oss. Hur går jag till väga nu? Kan jag blir tvungen att betala av hans skulder om han begär bodelning? Tack för svaret! Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Äktenskapsbalken 9:1 ska, när makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Det råder även avtalsfrihet vid äktenskapsskillnad vilket innebär att man får avtala vilken egendom som ska tillfalla vilken make. Vid det fall man ej kommer överens om en bodelning, skall domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare, ÄktB 17:1. Denne kommer att göra en bodelning med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena var vid talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9:2 - detta kallas för kritisk tidpunkt.

Vid äktenskapsskillnad ska skulder räknas av från en makes giftorättsgods i den omfattning detta räcker. Då skulderna härleds till makens enskilda egendom ska dessa dock täckas med enskild egendom. Vid det fall att makens enskilda egendom inte räcker till ska maken få vidare täckning ur sitt giftorättsgods. Detta är sedermera, med utgångspunkt av den kritiska tidpunkten.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?