Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran

2020-11-18 i Fordringar
FRÅGA
Skuldsanering Jag har en fordran på en person som jag är tilldela av tingsrätten efter blivit utsatt för ett grovt brott.Nu har han inlett en skuldsanering, vad händer då med min fordran? kommer den inte utbetalas.// Borg
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande lag: Den fråga du ställer regleras i skuldsaneringslagen (SksanL).

Vilka skulder som ingår i en skuldsanering är oftast alla personers skulder enligt 30 § SksanL. Som huvudregel ingår därför din fordran i skuldsaneringen. Det förekommer fem undantag från detta. Dom innebär att de inte ingår i skuldsaneringen, och är följande:

Underhållsfordringar, till exempel underhåll för ett barn.Fordringar som är säkrade med pant.Utmätningsfordringar, det vill säga fordringar då borgenären har krävt utmätning.Fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att den som har fordran gör en motprestation. Ett typexempel på detta är hyresfordringar.Tvistiga fordringar, det vill säga fordringar som personen med skuldsanering har bestridit (31 § SksanL).

Hur stor del av din fordran kommer att bli betald beror på vilken betalningsförmåga den personen som är i ett skuldsaneringsförfarande har. Har skuldsaneringen beviljas skrivs din fordran ned. Som huvudregel kommer betalningarna (för alla gäldenärer, liksom din fordran) att fördelas proportionerligt utifrån din fordrans andel av de totala skulderna som personen har. Om personen saknar betalningsförmåga finns en risk att din fordran inte kommer kunna bli betald enligt 37 § 1 st. SksanL.

Till huvudregeln om att alla fordringar ska fördelas proportionerligt finns två undantag, nämligen:

Om du som borgenär samtycker till att din fordran ges en sämre rätt, samt Om Kronofogden anser att en fordran som i förhållande till andra fordringar är så liten att den bör ges en bättrer rätt än övriga fordringar (31 § 2 st SksanL).

Om du har rätt till någon betalning kommer Kronofogden betala ut ett belopp till dig en gång om året (41 § SksanL). Betalning sker till det konto du uppgett till myndigheten.

I din fråga framkommer dock att din fordran tilldelats till följd av att personen dömts för att ha begått grov brottslighet. Om det rör ett skadeståndsbelopp och den dömde personen inte har några möjligheter att betala kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Du kan även i vissa fall få rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Då finns en risk att den skadeståndsskyldige blir skyldig försäkringsbolaget pengar istället. Mer om detta finns att läsa på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92164)