Skuld/muntligt avtal

FRÅGA
Har år 2005 lånat ut pengar privat till 2 fd. Vänner(då sambor). 2009 betalade den ena sin halva för göra rätt för sig. Den andra har ingen avsikt betala säger denna så samvete ssknas ju.Finns det möjligheter göra så Kronofogden kan driva in denna skuld?Dum som jag var skrevs inget kvitto och det jag Möjligen kan få fram är en transaktion när jag förde över pengar till derad konto, dock är mitt konto som det skedde ifrån avslutat sedan många år.
SVAR

Hej Rickard!

Kronofogden kan hjälpa dig att driva in din skuld genom att du ansöker om ett betalningsföreläggande. På det sättet fastställer kronofogden skulden. Det som krävs är att skulden avser pengar, den ska vara av "civilrättslig" karaktär och förfallodagen ska vara passerad. Här verkar dessa förutsättningar vara uppfyllda (jag antar att er avtalade förfallodag är passerad). Vad som sedan händer i förfarandet är (1) personen betalar, (2) personen bestrider betalningsföreläggandet eller (3) personen gör ingenting

(1) är oproblematisk, i (2) tas ärendet över och handläggs av domstol och i (3) om personen sedan invänder, tas målet över och handläggs av domstol.

I (2) och (3) uppkommer sedan troligtvis problemen eftersom du på något sätt måste "bevisa" att det finns en skuld. Det faktum att det inte skrevs ett skuldebrev och att det har gått så lång tid att det närmar sig preskription förvarar situationen avsevärt. Generellt bör man alltid skriftligen reglera penningskulder just på grund av att situationer som du beskriver kan uppkomma. Det är svårt att säga vilken styrka bevisningen i form av ett kontoutdrag skulle ha i det här fallet. Jag bör också påpeka att det kan medföra ganska stora kostnader att dra målet till domstol och förlora.

Men för att svara på din fråga: Kronofogden kan alltså hjälpa dig att driva in skulden men i detta fallet, på grund av bristande bevisning, är osäkerhetsmomentet väldig stort.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (449)
2020-07-27 Återbetalning av lån
2020-07-14 Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?

Alla besvarade frågor (82646)