FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott14/04/2017

Skuldkravet för smitning

En vän har fått en dom om smitning. Hon anklagades för att ha backat på ett parkerat fordon, så att nummerplåten på bakomvarande bil fick en buckla.

Hon märkte ingenting av detta.

Ägaren till denna bil gjorde polisanmälan och väckte åtal. Min vän dömdes till böter och har nu delgivits beslut om återkallande av körkort.

Vad rekommenderar ni att hon skriver i sitt överklagande till Transportstyrelsen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägtrafikant som med eller utan skuld varit delaktig i uppkomsten av en trafikolycka och undandrar sig från att medverka till vissa åtgärder, eller undandrar sig från trafikolycksplatsen utan att lämna upplysningar om sitt namn och sin hemvist kan bli skyldig till smitning (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott - här). Smitningsbrottet kan alltså begås av alla vägtrafikanter som haft del i uppkomsten av en trafikolycka.

För straffansvar krävs att vägtrafikanten i fråga har uppsåt till trafikolyckan. Av rättsfallet NJA 1988 s 444 följer att även likgiltighetsuppsåt räcker för att kravet på uppsåt ska vara uppfyllt.

Likgiltighetsuppsåt föreligger när vägtrafikanten har insett eller varit medveten om möjligheten att en trafikolycka har ägt rum och det måste antas att han eller hon hade undandragit sig från trafikolyckan även om han eller hon hade varit säker på att olycka har skett.

Alltså föreligger smitning enbart i de fall där vägtrafikanten har uppsåt till att trafikolycka har uppstått. Du skriver att din vän inte märkte att trafikolyckan uppstod, vilket jag uppfattar som att du menar att skuldkravet inte är uppfyllt. Om vägtrafikanten inte ens har haft likgiltighetsuppsåt till att en trafikolycka uppstod så kan straffansvar inte aktualiseras. Därmed kan din vän - om hon inte har haft någon form av uppsåt - inte anses vara ansvarig för smitning.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”