Skuldkravet för smitning

2017-04-14 i Trafikbrott
FRÅGA
En vän har fått en dom om smitning. Hon anklagades för att ha backat på ett parkerat fordon, så att nummerplåten på bakomvarande bil fick en buckla. Hon märkte ingenting av detta.Ägaren till denna bil gjorde polisanmälan och väckte åtal. Min vän dömdes till böter och har nu delgivits beslut om återkallande av körkort.Vad rekommenderar ni att hon skriver i sitt överklagande till Transportstyrelsen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägtrafikant som med eller utan skuld varit delaktig i uppkomsten av en trafikolycka och undandrar sig från att medverka till vissa åtgärder, eller undandrar sig från trafikolycksplatsen utan att lämna upplysningar om sitt namn och sin hemvist kan bli skyldig till smitning (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott - här). Smitningsbrottet kan alltså begås av alla vägtrafikanter som haft del i uppkomsten av en trafikolycka.

För straffansvar krävs att vägtrafikanten i fråga har uppsåt till trafikolyckan. Av rättsfallet NJA 1988 s 444 följer att även likgiltighetsuppsåt räcker för att kravet på uppsåt ska vara uppfyllt.

Likgiltighetsuppsåt föreligger när vägtrafikanten har insett eller varit medveten om möjligheten att en trafikolycka har ägt rum och det måste antas att han eller hon hade undandragit sig från trafikolyckan även om han eller hon hade varit säker på att olycka har skett.

Alltså föreligger smitning enbart i de fall där vägtrafikanten har uppsåt till att trafikolycka har uppstått. Du skriver att din vän inte märkte att trafikolyckan uppstod, vilket jag uppfattar som att du menar att skuldkravet inte är uppfyllt. Om vägtrafikanten inte ens har haft likgiltighetsuppsåt till att en trafikolycka uppstod så kan straffansvar inte aktualiseras. Därmed kan din vän - om hon inte har haft någon form av uppsåt - inte anses vara ansvarig för smitning.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1180)
2021-07-24 Fråga om återkallande av körkort eller böter
2021-07-22 Vad händer om jag kör en husvagn som är tyngre än tillåtet?
2021-07-21 Omkörning och vårdslöshet i trafik - Vad gäller?
2021-07-19 Vad krävs för att dömas till vårdslöshet i trafik?

Alla besvarade frågor (94159)