Skulder vid samboförhållande

2015-09-16 i Skuld
FRÅGA
Hej jag undrar min sambo vill inte gifta sig med mig för han tror att mina skulder kommer bli hans då. Undrar hur det funkar? Kommer kronofogden räkna med hans inkomst då? Just nu bor vi ihop men jag står på en c/o adress hos honom känns inte som vi är sambo. Och nu väntar vi barn så jag måste få veta. Kommer det alltid att få vara så här att jag måste bo som innerboende på grund av mina skulder? Hoppas på svar. Mvh Maria.Eriksson
SVAR

Hej, tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänna regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken, se (här - Äktb). Reglerna om utmätning hittar du i Utsökningsbalken 4-5 kap, se här.

Äktenskap & skulder

Huvudregeln enligt svensk rätt är att var och en av makarna som lever i ett äktenskap svarar för sina egna skulder samt råder över sina egna tillgångar, se här. Med detta sagt innebär det alltså att det man som gift inte ansvarar för sin partners skulder.

Skulder hos Kronofogdemyndigheten

Det framkommer inte i frågan vilken form av åtgärder kronofogden vidtagit eller vidtar gentemot dig pga dina skulder. Därför förklarar jag nedan kort om såväl utmätning i egendom som utmätning av lön.

Löneutmätning

En sambo likställs med make/maka vid utmätning. Om åtgärden som vidtas i fråga är löneutmätning gäller följande. En löneutmätning kan aldrig ske i en partners inkomst för sina egna skulder. Löneutmätningen påverkar istället på det vis att din partners inkomster och utgifter tas i beaktande vid beräkningen av det belopp som ska utmätas. Det vill säga att den skuldsattes förbehållsbelopp bestäms med beaktande av makes eller sambos ekonomiska förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader.

Utmätning

Är det egendom som ska utmätas kan Kronofogdemyndigheten ta i anspråk allt som finns i det gemensamma hemmet, såvida inte den icke-skuldsatte make/makan/sambon visar att egendomen är deras. Detta kan styrkas genom exempelvis uppvisande av kvitto.

Kom ihåg att all egendom inte kan tas i anspråk vid en utmätning. Det föreligger undantag för viss typ an egendom så som exempelvis kläder, möbler och annan utrustning som är nödvändig för hemmet och dess skötsel. Dessa undantag hittar du här.

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (457)
2020-10-22 Är make/make ansvarig för andra makens lån?
2020-10-17 Olika typer av borgensansvar
2020-10-12 Kräva tillbaka pengar man lånat åt någon annan
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?

Alla besvarade frågor (85243)