FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/02/2019

Skulder vid giftermål och skiljsmässa

Hej. Min sambo och jag planerar att gifta oss. Han har för många år sedan, långt innan vi träffades, haft ett företag som det inte gick bra för och han har stora skulder kvar från den tiden. Han kan inte betala dem. Nu undrar jag: Vad händer när vi gifter oss? Blir hans skulder också mina då? Vad händer om han dör före mig, ärver jag hans skulder? Bör jag skriva ett äktenskapsförord eller på annat sätt försäkra mig om att jag inte får ta över hans skulder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under äktenskapet svarar vardera make för sina egna skulder enligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken.

Det innebär att när ni gifter er kommer ni inte att ha gemensamma skulder, utan det kommer fungera på samma sätt som nu.

Om ert äktenskap skulle upplösas i det fall han dör före dig kommer du inte ärva hans skulder. Du kommer således aldrig att ta över hans skulder.

Konsekvens av ena makens skulder

Däremot skulle man kunna säga att det indirekt kan ske. Skulle bodelning göras, ex om ni skiljer er eller någon av er avlider så ska en bodelning förrättas enligt 23 kap 1 § andra stycket ärvdabalken.

I en bodelning ska giftorättsgodset som ni båda har läggas ihop för att sedan delas lika mellan er (obs inte enskild egendom 7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Innan giftorättsgodset läggs ihop har vardera make rätt att ta undan giftorättsgods för att täcka skulder som hänför sig till egendomen. Det kan exempelvis vara att ena maken har en bil (giftorättsgods) som har ett värde om 100 000 kronor, men en skuld på 40 000 kronor. I sammanläggningen kommer då bilen att ha ett värde om 60 000 kronor på grund av det skuldavdrag som maken här rätt att göra (11 kap 2 § första stycket äktenskapsbalken).

Säg att bilen dock skulle vara en makes enskilda egendom, och bilens värde är 100 000 men att skulden som hänför sig till bilen är 110 000. Då kan denna maken få dra undan 10 000 från sitt giftorättsgods för att täcka denna skuld (11 kap 2 § andra stycket äktenskapsbalken).

Vad jag vill säga med detta är att om din make har så stora skulder att det överstiger värdet av båda hans giftorättsgods och hans enskilda egendom så kommer det bli så att vid en eventuell bodelning, kommer ni bara dela lika på din egendom. Det kan ses som att du blir drabbad av hans skulder eftersom du då får mindre egendom ur bodelningen.

Om äktenskapsförord

För att undvika detta kan ni upprätta ett äktenskapsförord där ni exempelvis anger att all egendom är enskild egendom. Det skulle föranleda att ingen bodelning skulle behöva göras (9 kap 1 § andra meningen) och du behåller samtliga dina tillgångar.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?