Skulder, gåvor, förfallotid m.m.

jag har varit tillsammans med en man och var på väg att flytta in hos honom. Han hjälpte mig med pengar till hundkastrering så att jag kunde åka tåg och ta med hunden till honom, det var något mer han hjälpte mig med. Allt var ca 9000 kr. Det tog slut och han kräver nu pengar tillbaka o säger att det var lån. Han inräknade också tågresor som han var överens om att betala då jag inte hade råd. Jag sa till honom att han får pengar när jag har dem. Jag orkar inte med konflikter o känner att jag vinner inte med honom, först var det hjälp sedan lån. nu skickade han en faktura med räntan inräknad, ställd på hans firma. Han vägrade lämna mina saker o möbler till en början svarade inte på mina telefon uppringningar, skrev bara sms. när jag tillslut fick komma o hämta mina saker så packade han dem själv o ställde utanför huset, han visste att jag var på väg, men ljög om att han inte var hemma. Det visade sig att alla mina saker var inte med. För 2 veckor sedan ringde han plötslig o frågade var hans pengar tog vägen, sedan kom fakturan, jag misstänker att han kanske inspelade våran samtal. Får han ställa ut en faktura till mig. Vet inte vad jag skall göra, är ensamstående med sjukersättnig, får 11 000 i månaden o efter jag betalad skulder, har bara några hundra till mat. Vad kan jag göra i denna situation.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Nu är det kanske tyvärr försent, men du skulle aldrig erbjudit dig att betala tillbaka några pengar utan insisterat att det varit fråga om gåvor. Förvisso har du enligt rättsfallet NJA 2014 s. 364 bevisbördan för att det varit så. Man utgår alltså ifrån att ett mottaget belopp varit ett lån till dess att mottagaren kan bevisa annat. Men det hade du kanske kunnat göra genom att t.ex. lägga fram konversationer mellan er, om några sådana finns. Det kanske fortfarande går, om ärendet skulle tas till domstol. Det ligger ju faktiskt ganska nära till hands att anta att i vart fall tågresorna varit gåvor, trots att du sagt att du ska betala tillbaka. Men det kommer p.g.a. det erbjudandet bli svårare.

Nästa steg vore annars att hävda att mannen (M) inte styrkt skuldförhållandet. Det ankommer enligt NJA 2009 s. 64 på M att bevisa att någon skuld finns. Dock lär han klara av den saken ganska enkelt, särskilt om han sparat kontoutdrag och spelat in samtal m.m. Att betalningen är ställd till M:s firma och inte M är inget problem för M, eftersom borgenärsbyte (i det här fallet är M borgenär och du gäldenär) inte kräver gäldenärens samtycke. I syfte att vinna tid skulle du dock kunna hävda att betalningen måste ställas till M personligen och inte till hans firma. Är han enskild näringsidkare spelar den saken dock ingen roll. Men, egentligen spelar det ingen roll till vem betalning ska erläggas eftersom M själv ringt upp och krävt pengarna. När ingen förfallotid är avtalad ska en skuld enligt 5 § skuldebrevslagen betalas när M begär det.

Dina saker har du självklart rätt att få tillbaka. Jag rekommenderar att du i första hand informerar M om att du vill ha tillbaka dem. Det är inte lönt att här börja diskutera möjligheter till kvittning, retentionsrätt och betalningsföreläggande förrän du gjort det. Skulle M vägra är du självklart välkommen att återkomma med sådana frågor. Till dess får jag önska dig lycka till, och jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo