Skulder efter löneutmätning

Hej,vad gäller? Hur många år gäller för att skuld ska bli preskriberas? Om man får faktura som går till inkasso,varför kommer inte vissa vidare till KF? Har haft löneutmätning för 3år sen.Betalade klart mina skulder för 1år sen Men trots detta, så dyker det upp fakturor,från 4,5 år tillbaks i tiden o ibland ännu längre bak i tiden!! Undrar därför,varför finns inte alla skulder med i en löneutmätning? Vad beror det på att dessa inkassoföretag kan"hålla sej undan",i åratal och sen helt plötsligt skickar dom "påminnelse om en räkning typ 5 år efteråt hur är det ens möjligt. KF har väl annars inga problem att hitta räkningar som man missat? Skulle gärna vilja ha förklaring på detta. Har frågat skuld rådgivare i kommunen,men dom kan inte förklara detta.

Lawline svarar

Hej,  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering. 

När det kommer till preskribering av skulder är det främst preskriptionslagen som berör detta.  

Huvudregeln för preskription 

Huvudregeln enligt preskriptionslagen 2 § 1 stycket är att preskriptionstiden för en skuld är 10 år. 

Preskription för köp av konsument från näringsidkare 

När fordran på skulden rör till exempel en vara eller tjänst som sålts näringsidkare inom sin verksamhet. Det krävs att varan eller tjänsten sålts till en konsument, det vill säga en “fysisk person” eller med vardagligare term en privatperson, som handlat för enskilt bruk. Detta framgår av 2 § 2 stycket.  

Det finns enligt 12 § ingen möjlighet att förhandla i avtal om längre preskriptionstid i sådana konsumentsituationer som tas upp i 2 § 2 stycket.  

Förlängning av preskriptionen 

I lagen benämns detta som preskriptionsavbrott och innebär enligt 6 § att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Om ett preskriptionsavbrott skett räknar man därmed inte preskriptionen från den dag skulden uppstod, utan från den dag ett preskriptionsavbrottet skett.  

I 5 § regleras vad som utgör ett preskriptionsavbrott. Detta regleras i 3 punkter.  

För det första kan det ske genom att du som har skulden utlovar en betalning, betalar ränta eller amortering, eller erkänner till borgenären (den som du har skulden till) att fodringen finns.  

För det andra kan det ske genom att du får ett skriftligt krav eller erinran om skulden av borgenären. Generellt innebär detta att du ska ha fått meddelandet. I NJA 1996 s. 809 konstaterade man att det inte var tillräckligt med ett brev som inte kan bevisas kommit fram. Däremot fann man i NJA 2007 s. 157 att ett flertal brev till den folkbokförda adressen generellt ses som att personen fått meddelandet. 

Slutligen kan det ske genom att borgenären väcker talan i domstol eller åberopar skulden mot dig i t.ex. domstol eller hos kronofogden.  

Vad innebär det att en skuld preskriberats?  

När en skuld väl har preskriberats så har borgenären förlorat sin rätt att kräva ut dessa enligt 8 §. Om borgenären innehar pant har denne dock fortsatt rätt att ta ut sin fordran ur panten enligt 11 §.  

Varför har inte övriga skulder inkluderats?  

Vad som gjort att den berörda skulden inte inkluderats kan inte riktigt utläsas från din fråga. Det är möjligt att skulderna inte funnits i kronofogdens register.  

Vad bör jag göra nu?  

Mitt råd är att du kontaktar kronofogden för att se om de har någon vidare information om de skulder som du nu får krav på.  Du kan självklart också kontaktat inkassobolagen och fråga varför dessa inte har kommit till kronofogden. 

Om skulderna inte är preskriberade och inte heller betalda måste dessa tyvärr fortsatt betalas.  

Jag förstår att det är en stressig situation men jag hoppas att svaret gett viss klarhet i vad som gäller. 

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”