Skulder blir inte föremål för bodelning

2018-01-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Har läst lite om sambolagen och funderar på följande: Sambolagen säger att vid en bodelning har båda parterna rätt till halva värdet av en lägenhet som inköpts för att paret skall bo där tillsammans. Antag att en part är arbetslös och den andra arbetar och tjänar 1 miljon per år. Antag att lägenheten köps in för 10 miljoner med ett lån på 8 miljoner, personen som har ett jobb betalar allt och står för hela lånet själv. 1) Vid en separation måste lagen avse nettovärdet efter lånet på lägenheten (inte bruttovärdet). Detta ger att personen med jobb måste betala 2/" = 1 miljon till den arbetslöse personen vid bodelning. Men vad säger ni om det här? Antag att lägenheten faller i värde från 10 miljoner till 5 miljoner, lånet är fortfarande 8 miljoner, nettovärdet av lägenheten är då -3 miljoner och den arbetslöse som vill flytta ut blir plötsligt skyldig -1,5 miljon till den som bor kvar. Visst måste det bli så? Eller kan den arbetslöse personen som vill flytta ut komma undan med noll kr och blotta förskräckelsen eftersom hen inte har några pengar eller något jobb. Denna regel borde ju rimligen gälla åt båda hållen för den som inget betalt. Man får hälften av vinsten vid en uppgång och delar halva förlusten vid en nedgång. Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du funderar över hur bostaden ska hanteras vid en eventuell bodelning, det är alltså detta jag kommer besvara nedan.

Vid en bodelning är det samboegendomen som ska ingå, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Ägandeförhållandena har alltså ingen egentlig betydelse utan det är syftet med förvärvet som är avgörande.

Precis som du skriver är det samboegendomens nettovärde som blir föremål för bodelning. Det ska alltså ske en avräkning av de skulder som belastar samboegendomen innan sambornas andel i boet beräknas (13 § sambolagen). Det som efter avdrag återstår ska sedan läggas samman och värdet ska därefter fördelas lika mellan samborna (14 § sambolagen).

Skulder är personliga och faller utanför bodelningen, den sambo som inte står på lånen kommer alltså inte bli ansvarig för dessa om det sker en värdeminskning av bostaden.

Jag förtydligar detta här nedan med ditt exempel.

Sambo 1: Samboegendom värd 5 000 000 & skulder på 8 000 000 = -300 000

Sambo 2: Samboegendom värd 200 000 & skulder på 0 = 200 000

Det är inte möjligt att gå in i bodelningen med ett minussaldo utan sambo 1 kommer att gå in med 0 medan sambo 2 går in med 200 000.

200 000 / 2 = 100 000

100 000 utgör vardera sambos andel, tillägg görs sedan för gäldstäckningen.

Sambo 1 kommer få en lott på 100 000 + 5 000 000

Sambo 2 kommer endast få en lott på 100 000

Skulderna ligger oförändrade om samborna inte är överens om annat.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2946)
2022-01-21 Hur långt efter separation kan man begära bodelning?
2022-01-21 Blir min bostadsrätt som jag ägde innan mitt äktenskap giftorättsgods?
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98546)