Skuldebrevs giltighet och betalningsföreläggande

Hej! Mitt ex är skyldig mig en väsentlig summa pengar. Vi har ett enkelt skuldbrev som är signerat av båda parter. Det jag undrar är för det första: hur vet jag om skuldebrevet går att använda? För det andra: hur går jag vidare med detta för att få mina pengar. Det är som sagt en stor summa vilket jag gärna vill ha tillbaka. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev. Någon definition följer dock inte av lagtexten men av lagens förarbeten följer att skuldebrev ska vara en skriftlig betalningsutfästelse utan krav på motprestation från motparten. Uppfyller skuldebrevet detta, vilket det verkar göra, är det giltigt förutsatt att någon annan omständighet inte gör det ogiltigt, exempelvis om tvång eller svek förelegat vid ingåendet.

Betalar inte ditt ex frivilligt kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in din skuld. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör han det ålägger kronofogdemyndigheten honom ett betalningsföreläggande och driver in skulden åt dig.

Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”