Krav för skuldebrevs giltighet

Gäller ett skuldbrev bevittnad av två familjemedlemmar vid en rättegång. Fodran gäller avbrytna betalningar. Det finns regelbundna betalningar registrerad i kontoutdragen från den skyldiges konto.

Tack

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett skuldebrevs giltighet kräver endast att det uppfyller kraven för vad ett skuldebrev är. För att det ska vara giltigt krävs att det är en skriftlig handling (se 1 § skuldebrevslagen). Det krävs också att någon ensidigt förbinder sig att betala en viss summa. Att det är "ensidigt" innebär att det inte får finnas krav på motprestationer för penningsumman. Enbart skulden ska framgå av brevet.

Om du har ett skuldebrev som uppfyller kraven för ett skuldebrev som är undertecknad av den som har skulden är det en giltig rättshandling som självklart gäller som en giltig rättshandling vid en rättegång. Då kvittar det egentligen om någon har bevittnat undertecknandet av skuldebrevet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo