Skuldebrevs formkrav

FRÅGA
Långivaren lånar ut 375000 sek till låntagaren i enlighet med bestämmelserna i detta skuldebrev.Där står det Namn personnummer på båda parter adress och tele. Lånetid löpande från den 8 juli 2019Ränte förklaringAmorteringDröjesmålInlösen i förtid. Sedan namn underskrift ort och datum. Men endast underskrift finns ej ort eller datum skrivet av parter och inga pengar på kontot. Är detta skuldebrev giltigt då
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett skuldebrev ska anses vara ett skuldebrev ställs följande kriterier upp:

1. Skriftlighet

2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).

4. En utfästelse om ett penningbelopp.

Uppfyller ert skuldebrev dessa kriterier så torde det vara giltigt att se som just skuldebrev.

Det är annars giltigt ändå då några formella formkrav för avtal (däribland löfte om att betala ett viss penningbelopp) inte finns. Är kraven på skuldebrev inte uppfyllda torde det annars ses som ett bindande avtal.

Avsaknaden av datum och ort torde då inte ha någon betydelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (80266)