Skuldebrev utan ränta med justering för inflation

2016-04-17 i Preskription
FRÅGA
Jag skall upprätta ett skuldebrev till min far som jag lånat ut pengar till. Jag vill låta honom betala när han själv kan eller i värsta fall låta det regleras av dödsboet när han går bort.1. Jag undrar om det är möjligt att inflationsjustera ett skuldebrev så att skulden endast ökar i belopp motsvarande inflationen mellan skuldebrevets upprättande och det datum då skulden betalas? Eller måste detta ske med en räntesats?2. Finns det någon preskriptionstid för en skuld, d v s måste jag uppdatera skuldebrevet för att hålla skulden gällande?
SVAR

Hej och tack för att du stället din fråga till Lawline!

Fråga 1:
Det är möjligt att justera en ränta på lånet som enbart skall följa inflationen. Exempelvis om du vill att lånet skall följa konsumentprisindex så kan du formulera ditt skuldebrev som "XX utlånar <belopp> utan ränta till YY. Vid betalning skall dock det utlånade beloppet justeras upp till motsvarande belopp enligt konsumentprisindex uträknat av Statistiska Centralbyrån för att motsvara utlåningssumman efter inflation. Om inte Konsumentprisindex längre används får en liknande och trovärdig inflationsberäkning användas."

Viktigt att tänka på:
KPI ökar som kan ses i tabellen länkad ovan ändå en hel del, förmodligen mer än vad de flesta tänker på. Om du lånat ut 100 kr till din far år 1980 skulle han i dagsläget ha fått betala tillbaka 313 kronor.
On du däremot år 1980 lånat ut 100 kr till din far med en årsränta på 1% blir beloppet som skall återbetalas endast 143 kr.

Beroende på hur konsumentprisindex ökar eller minskar kan därför ditt lån faktiskt bli dyrare än en låg ränta om det skall följa konsumentprisindex. Det blir dessutom enklare att beräkna effekterna om du själv väljer en låg ränta, men det innebär då att du tar en större risk själv. Ränta är ju till stor del tänkt att justera för inflation på ett stabilt och förutsebart vis.

Mitt råd:
Om ni ändå tänkt att skulden skall justeras efter din fars död rekommenderar jag konsumentprisindex, då blir ju inte din far lidande om inflationen skjutit i taket. Men om det istället är tänkt att skulden faktiskt skall betalas då din far fortfarande lever, ja då rekommenderar jag faktiskt en väldigt låg ränta där du tar större risken. Men det är en avvägning ni får göra och komma överens om.

Fråga 2:
Preskription regleras i Preskriptionslagen. I 2 § fastställs det att en fordran preskriberas efter tio år. För att fordran inte ska preskriberas måste du göra ett preskriptionsavbrott. Hur man gör det framgår i 5 § men enkelt sagt kan man väl säga att du ska påminna din far om skulden. Förslagsvis genom ett daterat brev som din far sparar om det är så att dödsboet skall betala. Det är bra att ha det skriftligt om det senare blir problem i dödsboet och någon hävdar att den preskriberats. (Skulle du vara enda barnet finns det inga problem här alls, då är det ju endast du som ärvar ändå).
Varje gång du påminner så flyttas preskriptionsdatum fram till 10 år från det senaste brevet.

Om skulden skulle råka preskriberas kan du fortfarande få betalt om din far eller dödsboet väljer att självmant betala frivilligt, du kan dock inte kräva betalning och skulle din far eller dödsboet inte vilja betala så går det helt enkelt inte att få ut pengarna efter en preskription.

Mitt råd:
Skicka ett daterat brev till din far för att hålla liv i skulden. Så länge det inte går mer än tio år mellan breven så gäller skulden.

Med vänliga hälsningar,


Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92043)