Skuldebrev giltighet

2016-09-20 i Skuld
FRÅGA
Är följande skuldebrev giltigt?Skuldebrev mellan xxxxxx-xxxx, Kalle Persson och xxxxxx – xxxx, Anna KarlssonDenna dag utlånar Anna Karlsson xxxxxx-xxxx till Kalle Persson xxxxxx-xxxx en summa av 700 000 kr.Återbetalning ska ske när någon av parterna påkallar detta eller vid en försäljning av lägenhet: 1603, Portgatan 60, 5tr som till 100 % ägs av Kalle Persson. Betalning ska ske senast 30 dagar efter påkallande.Om någon av parterna avlider ska summan återbetalas omgående.Återbetalningsbeloppet ska uppgå till minst 700 000 kr eller motsvarande 10 % av marknadsvärdet för lägenhet: 1603, Portgatan 60, 5tr vid återbetalningstillfället. Stockholm 2016-09-21Kalle Persson Anna Karlsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skuldebrev återfinns i skuldebrevslagen, se här.

Det jag rekommenderar, såvida ni vill att det ska vara ett skuldebrev, är att sudda ut "utlånar" och istället skriva något i stil med "härmed förbinder sig Kalle Persson att vid anfordran till Anna Karlsson utge en penningsumma om 700 000 kr..."

Det är nämligen så att ett skuldebrev ställer fyra krav på giltighet. Dessa är som följer.

1. Skriftlighet (jfr "förskrivning" i 1 § skuldebrevslagen)
2. Till det yttre fristående (skuldebrevet ska bara ge uttryck för en fordran)
3. Ensidig (eventuella motprestationer ska inte framgå)
4. Utfästelse om ett penningbelopp.

Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår, t.ex. att det rör sig om ett köp av något som betalas med ett skuldebrev, blir det istället fråga om ett kreditavtal eftersom att förskrivningen då inte är ensidig. Det är därför bäst att inte ge uttryck för den bakomliggande förhållandet i skuldebrevet. Att skuldebrevet är villkorat, t.ex. att betalning ska när något visst inträffar eller liknande, spelar ingen roll. Skuldebrev kan vara villkorade.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (473)
2021-01-19 Vad kan man göra för att driva in en skuld?
2021-01-10 Indrivning av skuld som privatperson
2020-12-20 Obetalda skulder vid dödsfall
2020-12-10 Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

Alla besvarade frågor (88280)