FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld15/02/2014

Skuldebrev

Hej! Det är så att en bekant till mig är skyldig mig en mindre summa pengar (under 5000) som resultat av delad hyra. har problem att få tillbaks pengarna, så funderar nu på att försöka upprätta ett skuldbrev mellan oss, för att säkerställa betalning och om inte annat lämna vidare till inkasso lr kronofogden. Är detta lagligt möjligt och vad bör jag i så fall tänka på? behöver jag involvera ev jurist för att det skall gälla eller kan jag upprätta detta själv med låntagarens medtycke? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag tolkar dig rätt har du två frågor, är det möjligt att lämna skulden till kronofogden samt hur man upprättar ett skuldebrev.

Låt oss börja med kronofogden. Det du kan göra är att ansöka om betalningsföreläggande med stöd i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Det kräver dock att förfallodatum är passerat. När svaranden blir delgiven kan följande ske:

1.  Svaranden betalar, du måste då kontakta kronofogden och meddela detta

2.  Svaranden bestrider ditt yrkande, du blir då meddelad om detta och får välja om du vill driva målet vidare i tingsrätten

3.  Svaranden svarar inte. Kronofogden meddelar då beslut, vanligtvis får då käranden vad den begärt.

Det exakta förfarandet kan du läsa närmare om på Kronofogdens hemsida här

Angående skuldebrev: Reglerna för detta finns i Skuldebrevslagen (SkbrL). Det finns två typer av skuldebrev. Löpande som omnämns i kapitel 2 och enkla som omnämns i kapitel 3. Rent tekniskt är det dock inte du utan din vän som upprättar skuldebrevet. I ett skuldförhållande finns en Borgenär (långivare) och en Gäldenär (låntagare).

Ett löpande skuldebrev är ”bärare av skulden” det är ställt till innehavaren av skuldebrevet. Den främsta anledningen till att man väljer ett sådant är för att man ska kunna omsätta det. Med ett löpande skuldebrev kan borgenären sälja skulden vidare till någon annan.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till ”viss man”, det anges alltså i skuldebrevet vem som har rätt att lösa in det. Det finns dock möjligheter att överlåta även dessa men det är nog inte det du vill veta här.

Det är för övrigt inga skillnader mellan löpande och enkla skuldebrev, det man ska tänka på är att skriva tydliga villkor på löptid, ränta, dröjsmålsränta vid försenad betalning och andra detaljer man anser viktiga. Viktigast är dock gäldenärens underskrift.

Det du borde göra är att först få skuldebrevet upprättat för att kunna använda det för att styrka skulden om det skulle bli aktuellt att gå vidare till Kronofogden eller tingsrätten.

Med vänlig hälsning.


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?