Skuldavräkning i bodelning och bodelningsavtal

2017-12-26 i Bodelning
FRÅGA
HejMin make vill skiljas efter 30 år. Vi har skulder och maken tjänar mer än mig. Kommer vi dela på skulderna om inte maken går med på att skriva något bodelningavtal. Han har sagt att han kan tänka sig det och att när hans mor avlider och det arv fördelat på syskon så vill han att våra skulder ska betalas av och om det blir något kvar så delar vi på det. Vi har ju tillsammans fått ihop dessa skulder pga dåliga affärer och förluster vid bostadsförsäljnng. Hur upprättas ett juridiskt korrekt avtal som ger mig detta. Vad händer om vi inte har ett avtal och han träffar en ny kvinna och de gifter sig. Kan han överhuvud taget skriva ett bodelningsavtal som ger mig detta. Det var ju tanken som gifta och uppskattar att han vill fortsätta så men jag vill ha det på papper och hur går vi till väga för att det ska vara juridisk korrekt. Har inga pengar att anlita jurist.....
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska börja med att beskriva hur det vanligtvis fungerar med skilsmässor. Sedan kommer jag att förklara vad ni kan göra med bodelningsavtal och hur det fungerar och lite om vad som gäller vid upprättandet av ett bodelningsavtal.

Reglerna som aktualiseras i ditt fall finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

En "vanlig" bodelning vid äktenskapsskillnad
I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Vid en bodelning vid äktenskapsskillnad fungerar det som följande.

Först och främst gäller att varje make får behålla sin enskilda egendom och personliga saker (kläder, ej för dyra personliga presenter, parfymer etc). Sådan egendom ingår alltså inte i bodelningen (ÄktB 10:1 och 10:2). Reglerna om vad som utgör enskild egendom finns i ÄktB 7 kap.

I bodelningen ingår istället makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är i stort sett allting som inte är enskild egendom och som inte är personliga saker och viss särskild egendom (såsom t.ex. pengar från livförsäkringar och dylikt). Det är makarnas giftorättsgods som ska sammanslås och delas på hälften, så att vardera make får hälften var. Men innan detta händer, så gäller att vardera make ska få undandra så mycket egendom som behövs för att täcka sina skulder (ÄktB 11:2). Jag ska illustrera vad detta betyder nedan:

Vi säger att du har egendom till ett värde om 500' kr (500 tusen) som alltså är din egendom, och att du har skulder om 800'. Vi säger vidare att 100' av egendomen utgör din enskilda egendom och lite personliga saker. Det betyder att du får undanhålla din enskilda egendom om 100' från bodelningen. De resterande 400' är då giftorättsgods. Eftersom att du ska få behålla så mycket egendom som behövs för att täcka dina skulder innebär det att du får undanhålla all din egendom om 400' från bodelningen. Dina skulder överstiger ju dina tillgångar.

Detta innebär att när bodelningen ska ske och allt giftorättsgods delas mellan er så kommer du att bidra med 0 kr. Om din makes tillgångar överstiger hans skulder, till exempel för att han har 1 000' (1 miljon) i giftorättsgods, och endast 200' i skulder, så kommer han att bidra med 800' (1 000' minus 200').

Då kommer ni i bodelningen att dela på 800', så att vardera maken får 400' var. Detta skulle innebära att du får behålla all din egendom om 100' (enskild egendom) plus 400' (ditt undandragna giftorättsgods för skuldtäckning) plus 400' (hälften av din makes giftorättsgods). Totalt skulle det bli egendom till ett värde om 900' som du får efter bodelningen. Och din make skulle få 200' (undandragen egendom för skuldtäckning) plus 400' (hälften av giftorättsgodset) plus eventuell enskild egendom.

Bodelning om makarna är ense
Det scenario som jag beskrivit ovan handlar om när bodelning sker enligt reglerna i lagen. Däremot är det så att dessa regler inte behöver följas om ni är överens om annat. Detta innebär att ni kan avtala om att bodelningen kan bli som ni vill så länge som ni är överens om det. Bodelningen kan då göras antingen under äktenskapet enligt ÄktB 9:1. Då måste ni först skriftligen anmäla till Skatteverket att ni tänker göra en bodelning. Instruktioner om hur det går till finns på deras hemsida.

Om ni redan skilt er eller håller på att skilja er behöver ni inte i förväg anmäla någonting till Skatteverket angående bodelning. Istället kan ni helt enkelt upprätta ett bodelningsavtal inför skilsmässan eller efter äktenskapets upplösning (ÄktB 9:1 och 9:13). Sedan kan ni registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket, vilket dock inte är ett krav.

Formkrav för bodelningsavtal
Om ni vill upprätta ett bodelningsavtal måste ni följa vissa formkrav. I ÄktB 9:5 står att bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans och att handlingen ska undertecknas av dem båda. Det är endast dessa krav som finns för giltigheten av bodelningsavtalet. Utöver detta bör ni specificera egendomen. Det är viktigt att bodelningsavtalet är tydligt så att det inte i efterhand uppkommer tvister om vad delar av avtalet betyder och dylikt. Det ni bör göra är helt enkelt att specificera egendomen och skulderna och vem som ska ha egendomen och vem som ska svara för vilken skuld. Kom dock ihåg att ni måste kontakta och få medgivande från banken/långivaren för att få byta person som svarar för en viss skuld.

Om du behöver kan du kontakta Lawlines juristbyrå (ej kostnadsfri) för hjälp med upprättandet av bodelningsavtalet.

Att din make skulle gifta om sig innan bodelningen är upprättad är inget hinder för att bodelningen ska ske mellan dig och din make. Jag rekommenderar dock att ni utför bodelningen så snart som möjligt, då det är lättare att veta de korrekta egendomsförhållandena ju tidigare efter skilsmässan som bodelningen äger rum.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?