Skuld och betalningsföreläggande!

FRÅGA
Hej, min sambo lånade under ett tidigare förhållande pengar av partnerns pappa. Skulden var på ca 50000 kr och bestod av två lån. Det fanns papper/kontrakt på detta och sista inbetalningen lades idag. Nu påstår exets far att min sambo är skyldig mycket mer, för bland annat tandläkarräkningar, hyra, mat mm. Min sambo känns inte vid dessa påstådda lån, utan säger att det i så fall måste vara hans ex som fått pengar av pappan då hon inte hade någon inkomst, men att det i så fall inte var fråga om något lån och inga papper finns på detta. Sambon är helt skuldfri och mår dåligt av att ha detta hängande över sig, vad kan han göra? Vad händer om den här personen fortsätter kräva pengar? Kan/bör vi göra något eller ska vi bara sluta svara honom? Om personen anmäler/går till kronofogden, får sambon betala trots att det inte finns några bevis för denna skuld?Med vänliga hälsningarEn orolig sambo
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline.

Vad din sambos före detta flickväns pappa kan göra är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då skicka ett brev till din sambo angående pappans begäran. I det fallet har din sambo möjligheten att antingen välja att betala skulden eller bestrida den.

Ponera att pappan ansöker om ett sådant betalningsföreläggande. Om din sambo verkligen känner att det inte finns en skuld så bör han inte betala skulden, utan bestrida den. När din sambo bestrider en eventuell begäran om betalning av skuld så kommer kronofogdemyndigheten att kontakta pappan och låta honom själv avgöra huruvida hans ansökan om betalningsföreläggande fortsättningsvis ska handläggas av domstol. Väljer pappan att inte gå vidare så kommer kronofogdemyndigheten att lägga ner ärendet. Väljer han däremot att gå vidare med ärendet så måste han betala mellan 600-2500 kr i avgift för att kunna få sin sak prövad av domstolen. Avgiftsbeloppet bestäms efter hur stor skulden är.

Om din sambo bestrider skulden och pappan går vidare till domstol så har de en tvist. Hos domstolen kommer pappan att behöva bevisa att han verkligen har en fordran om förfallen betalning mot din sambo. Och om det inte finns något fysiskt papper (skuldebrev), annan persons trovärdiga vittnesutsaga eller någon annan omständighet som visar på att din sambo är skyldig pappan pengar så kommer pappan troligtvis att förlora tvisten eftersom bevisunderlaget är tunt.

För att ta mildra denna oro hos er båda, så kan jag meddela att bara för att kronofogdemyndigheten kommer med ett krav från pappan så innebär det inte per automatik att din sambo hamnar i kronofogdemyndighetens register och inte heller innebär det per automatik att sambon måste betala skulden direkt. Det som enbart händer är att kronofogdemyndigheten hjälper till med att fastställa en skuld mot en person som sökanden påstår är gäldenär, och betalar inte den som kravet ställs emot så är det upp till sökande att gå vidare till domstol.

Jag kan inte svara på ifall din sambo ska sluta svara på pappans krav. Däremot om det verkligen inte finns en skuld, så hade jag personligen bara väntan in för att se vad ex-flickvännens pappa tar för nästa steg.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (503)
2021-03-04 Kan man vägra betala en skuld?
2021-02-28 Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
2021-02-23 Vad kan jag göra när mitt ex inte hämtar sina saker?
2021-02-21 Om hyresgästen vägrar flytta ut

Alla besvarade frågor (89880)