Skuld nämns i testamente, är det preskriptionsavbrott?

2016-03-03 i Preskription
FRÅGA
1999 sker preskriberingsavbrott per brev från den som är skyldig pengar, som gäller t o m 2009.2008 avlider personen som är skyldig pengar, i bouppteckningen finns ett testamente, från den avlidne, som är skrivet 1998 där det står att skulder om de finns skall regleras.2015 lämnas en stämning in hos Förvaltningsrätten om att skulden skall betalas, genom att brev, testamente i bouppteckning skall anses vara preskiberingsavbrott.Är det rätt av domstolen att ej uttöma ersättning till den som har lånat ut pengar?
SVAR

Hej!

Preskribering av fordringar sker mycket riktigt tio år efter tillkomsten av eller påminnelsen om fordringen så som du själv skriver. Det finns tre sätt att avbryta preskription enligt 5 § preskriptionslagen.

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Fordringen preskriberades alltså år 2009 om inte något av ovanstående händelser skett mellan 1999 och 2009. Av störst vikt i just din frågeställning är den första punkten.

Att skulder skall regleras enligt ett testamente är inte ett preskriptionsavbrott då erkännandet inte sker direkt till borgenären. Det krävs alltså att borgenären meddelas om att skulden skall betalas eller liknande, att släktingar till gäldenären meddelas genom ett vagt erkännande i testamentet är inte tillräckligt för att bryta preskriptionen. Vidare krävs det viss specifikation av fordringen, att testamentet nämner "skulder" rent allmänt är inte tillräckligt specifikt för att det skall kunna anses vara ett erkännande av skulden du frågar om heller eftersom erkännandet inte skett till borgenären.

Punkt 3 har visserligen skett, men det har skett för sent och när preskriptionen väl inträffat kan den inte brytas av någon, preskriberade skulder är preskriberade och kan inte återupplivas i stort sett. Skulden finns helt enkelt inte längre när domstol skall fatta ett beslut.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (548)
2020-09-04 Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?
2020-08-28 Preskription av fordran på skadestånd
2020-08-27 Hur lång preskriptionstid gäller vid en tredskodom?
2020-08-26 När preskriberas en fordran?

Alla besvarade frågor (84132)