Skuld hos Kronofogden - kan arv utmätas?

2020-03-08 i Skuld
FRÅGA
Om jag har skuld hos kronofogden drar dom arvet då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Kronofogen har rätt att utmäta arv när du för närvarande har skulder hos Kronofogden.

Vilken egendom får utmätas?

Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte och som är i dennes besittning och antas vara ägare till (4 kap. 2 § UB). Vidare krävs det att egendomen har ett utmätningsvärde, dvs. Kronofogden tittar på vilka tillgångar som kan antas inbringa pengar för betala skulder. Utgångspunkten är att utmätning av egendom ska medföra minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den skuldsatte. Vad som är egendom av ekonomiskt värde och kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder beslutar KFM i varje enskilt fall (4 kap. 3 § UB).

Vad gäller vid arv?

Arv omfattas av denna bestämmelse. Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta ditt arv. Undantag från denne bestämmelse är om det finns en särskild föreskrift i testamente om att arvet inte får utmätas, dvs ett så kallat överlåtelseförbud - vilket hindrar Kronofogden från att verkställa utmätning av arvet (5 kap. 5 § UB).

Sammanfattningsvis har Kronofogden rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte - även arv omfattas. Undantag från huvudregeln är om arvet är skyddat genom ett överlåtelseförbud som hindrar verkställande av utmätning. Så beroende på om arvet har ett sådant förbud eller inte (vilket inte framgår av uppgifterna i din fråga), kan arvet antingen skyddas från utmätning eller bli föremål för utmätning.

Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida: här. Vidare information om betalning till Kronofogden finner du här. I övrigt skulle jag råda dig kontakta Kronofogden om arvet så det kommer till deras kännedom och fråga vad som gäller i ditt fall.

Kontaktuppgifter finner du här.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (454)
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?
2020-09-05 Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag
2020-09-01 Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

Alla besvarade frågor (84294)