Skuld hos dödsbo - hur får man betalt?

FRÅGA
Min sambo avled för drygt ett år sedan. Han var skyldig mig ca 100000 kr. En fodral på skuld finns upptaget i bouppteckningen. Inga pengar lämnade han efter sig men det finns tillgångar i skog.Hans arvingar säger att dom struntar i alltihop Vad ska man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer kort beskriva vad som gäller för ett dödsbos skulder och sedan förklara vad du kan göra för att då betalt. Jag kommer gå in på regler i ärvdabalken (ÄB) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Ett dödsbos skulder

Jag utgår från att arvingarna i detta fall inte har genomfört något arvsskifte. Arvsskiftet betyder att man fördelar kvarlåtenskapen efter en avliden person och är det sista man gör i förvaltningen av ett dödsbo. Innan skiftet ska alla skulder betalas av de medel som finns i dödsboet (ÄB 22 kap. 4 §). Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboet och dess förvaltning (ÄB 18 kap. 1 §), men dödsboet är en egen juridisk person som man kan kräva på pengar.

Att kräva in en skuld

Det första man bör göra när man vill att någon ska betala sin skuld är att själv kontakta gäldenären (den betalningsskyldiga) och uppmana dem att betala.. Får man inte tillbaka pengarna kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Villkoret för att ansöka om betalningsföreläggande är att det ska röra sig om en penningfordran och att den ska vara förfallen till betalning (lagen om betalningsföreläggande 2 §).

Ansökan gör man via en blankett som finns på kronofogdens hemsida. Ansökan ska bl. a. innehålla uppgifter om summan man kräver att få tillbaka, grunden för kravet, förfallodatumet för skulden och om man ställer krav på någon dröjsmålsränta (9-11 §). När man har skickat in sin ansökan kommer KFM kontakta personen som är skyldig pengar och meddela att du vill få betalt och uppmana personen att yttra sig (25 §). Personen kan då agera på olika sätt. Ibland betalar den delgivna personen direkt. Personen kan också svara KFM att den invänder mot kravet (31 §). Då kommer KFM meddela dig om det och du får välja mellan att gå vidare till tingsrätten eller att låta KFM skriva av ärendet (33-34 §§). Om personen inte svarar alls på delgivningen och inte betalar dig kommer KFM meddela ett utslag och kan sen börja arbeta med att driva in skulden (42 §).

Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. I din ansökan kan du ange att du vill ha ersättning för den kostnaden från personen som är skyldig dig pengar (17 §). Går saken vidare till domstol är det svårt att säga hur lång tid processen tar och hur stora kostnaderna blir.

Sammanfattning

Så länge inte arvsskiftet har skett kan du rikta betalningskrav mot dödsboet. De som är skyldiga att förvalta boet är ansvariga för att skulder betalas. Om du inte får din skuld betald trots egna försök kan du ansöka om hjälp från KFM. Detta kan leda till att dödsboet självmant betalar skulden, eller till att KFM driver in skulden.

Skulle dödsboet av någon anledning motsätta sig skulden kan du välja att gå vidare till domstol för att då din skuld betald. Eftersom det gäller ett större belopp rekommenderar jag att du söker vidare juridisk hjälp om frågan skulle gå vidare till en process. Om så blir fallet kan du boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.

För ytterligare information om betalningsföreläggande och ansökningsblanketter kan du läsa vidare på kronofogdemyndighetens hemsida.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du lyckas få din fordran betald.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?