Skrivning av testamente

FRÅGA
Jag behöver hjälp med att formulera hur vi ska skriva ett testamente med enskild egendom. Vi är gifta och har två gemensamma barn. Vi vill att det barnen ärver efter oss ska vara deras enskilda egendom, även avkastningen av enskilda egendomen vid vår bortgång. Hur formulerar vi på enklaste sätt?Om något av våra barn dör, träder då deras barn (våra barnbarn) in i deras ställe eller måste vi lägga till detta i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente ska ha en del formkrav som behöver vara uppfyllda, det måste uppfylla kravet på vittnen och vara skriftligt enligt 10 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB) (här). En möjlig formulering då man vill att egendomen som fördelas vid ens död ska vara enskild egendom är att skriva följande:

" Vid min död ska min kvarlåtenskap fördelas till mina arvingar enligt lag. Vad arvingar ärver ska vara deras enskilda egendom. Detsamma skall gälla all avkastning samt allt som kan komma att träda istället för denna egendom. Arvingarna får bestämma att en del eller hela av sin erhållna egendom till giftorättsgods om de så önskar det."

Formuleringen "till mina arvingar" innebär att oavsett om det är ditt barn eller dina barnbarn som ärver vid din bortgång blir egendomen enskild egendom. Som du skriver i frågan så kan en formulering som just riktar sig till dina barn innebära otydligheter om dina barnbarn istället ärver dig.

Sista meningen tar sikte på att om arvtagarna vill att egendomen ska bli giftorättsgods har arvtagarna då en möjlighet att omvandla egendomen till giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (24)
2021-07-17 Testamente föreskriver taxeringsvärde som grund, vad händer med laglott
2021-06-18 Kan man ändra i en avliden persons testamente?
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv

Alla besvarade frågor (97671)