Skrivfel i fortkörningsbot

2017-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Blev bötfälld för en fortkörning, 2400 kr men polisen skrev på boten att fortkörningen skett 170524, dvs ett omöjligt datum. Är då boten formellt ogiltig utan betalningsansvar för mej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Enligt 48 kap. 6 § 5 p Rättegångsbalken (RB), ska ett strafföreläggande innehålla uppgift om brottet med angivande av tid och plats för dess begående samt övriga omständigheter som behövs för att känneteckna det.

Detta föreläggande måste sedan undertecknas av den berörda personen för att godkännas. Detta framkommer av 48 kap. 9 § RB. Om den misstänkte undertecknar boten så erkänner han gärningen och godtar det straff som föreläggandet föreskriver.

Om du skrivit på boten och det finns en uppenbar oriktighet i den (som exempelvis ett skrivfel) kan åklagaren besluta om att rätta denna felaktighet enligt 48 kap 12 a § RB. Dock måste du som som berörd godkänna att denna rättelse görs. Om du skulle motsätta dig denna rättelse, innebär det tyvärr inte ett automatiskt frigivande. Åklagare har fortfarande rätt att upphäva den ogiltiga boten och upprätta en ny. Detta eftersom att om detta tas upp i tingsrätten och det finns en uppenbar oriktighet i boten så ska klagan undanröjas enligt 59 kap 6§ RB. Den ogiltiga boten upphävs då och åklagaren har rätt att upprätta en ny, så länge de inte förelägges ett svårare straff.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97581)