Skriva på avbrytande av preskription?

2020-10-17 i Preskription
FRÅGA
HejJag har fått ett brev från banken om påminnelse om borgen. skall jag skriva på den?Banken skriver i sin bekräftelse:"Härmed bekräftas att undertecknad denna dag, för avbrytande av preskription, påmints om mitt borgensansvar för ovan angivna kredittagares förpliktelser mot banken"vad händer om jag inte skriver på?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Som jag uppfattar det har en bank skickat en påminnelse om borgen till dig och du undrar nu om du ska skriva på och om vad som kan hända om du inte skriver på. För att bäst kunna svara på din fråga går jag först igenom vad som gäller angående preskription och preskriptionsavbrott för borgen. Efter det tar jag upp vad du kan tänka på när du väljer om du vill skriva på eller inte.

Preskription

En borgensförbindelse preskriberas tio år efter att den kom till. Om borgensförbindelsen bygger på en skuld som en konsument har avseende en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit gäller istället en preskriptionstid på tre år. Om en borgensförbindelse har blivit preskriberad kan den som gått i borgen inte längre bli betalningsskyldig. (2 § preskriptionslagen).

Preskriptionsavbrott

Ett preskriptionsavbrott sker när personen som gått i borgen på något sätt blir påmind om sin borgensförbindelse. Så kan vara fallet till exempel om borgenären som ska ha in pengarna, till exempel en bank, skickar en skriftlig påminnelse om borgensförbindelsen.

Vad ett preskriptionsavbrott innebär är att den preskriptionstid som gäller börjar om på nytt. Har ett preskriptionsavbrott skett måste alltså 10 alternativt 3 år passera efter preskriptionsavbrottet för att borgensförbindelsen ska bli preskriberad.

Om det skulle bli någon tvist kring ett preskriptionsavbrott är det borgenären som har bevisbördan för att ett preskriptionsavbrott faktiskt har skett. Borgenären måste till exempel kunna visa att en skriftlig påminnelse nått fram till personen som gått i borgen. Det kan borgenären till exempel göra genom att visa att de skickat skriftliga påminnelser vid minst två tillfällen. (5 § preskriptionslagen).

Din situation

Som jag uppfattar det är banken i ditt fall intresserad av att borgensförbindelse inte blir preskriberad. Genom att skicka ett brev till dig försöker de få till ett preskriptionsavbrott. Om du skriver på brevet skulle det fungera som ett väldigt bra bevis för banken om att ett preskriptionsavbrott verkligen har skett. Jag kan inte se att du har någon juridisk skyldighet att skriva på brevet. Det är därför helt upp till dig själv om du vill skriva på eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97679)