Skriva över egendom på make/maka

2016-12-30 i Bodelning
FRÅGA
Kan man skriva över all egendom på ena parten under pågående äktenskap både pengar bilar och fastighet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns tre sätt att överföra egendom mellan makar, köp, gåva och bodelning.

När man skall föra över egendom mellan makar är det viktigt att överlåtelsen uppnå s.k. sakrättsligt skydd. Detta för att dina eventuella borgenärer inte skall kunna utmäta huset för dina eventuella skulder.

Om din make/maka skall köpa din del av huset blir jordabalken (JB) regler om köp av fast egendom tillämpliga, se här. Ni måste upprätta ett köpekontrakt där det skall framgå köpeskilling och en förklaring från dig som säljare att du överlåter egendomen på din make/maka. Ofta upprättas även ett köpebrev som kvitto på att betalning har skett. När dessa formkrav för köp av fast egendom är uppfyllda, är försäljningen sakrättsligt skyddad gentemot dina borgenärer i och med avtalet. För mer information se 4 kap 1-9 §§ JB.

Du kan även ge din del av huset till din make/maka i gåva. Vid gåva av fast egendom är bestämmelserna i 4 kap 1-3 och 7-9 §§ JB tillämpliga, bl.a. skall ett gåvobrev upprättas där det skall framgå att du överlåter huset på din make/maka. För att överlåtelsen skall få sakrättsligt skydd måste gåvan registreras. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Till ansökan skall ni bifoga gåvobrevet, 16 kap 2 § och 8 kap 1 § 2 st. ÄktB. Skatteverket kommer sedan att publicera gåva i Post- och Inrikes Tidningar, 16 kap 3 § ÄktB.

Slutligen kan ni överföra huset genom att förrätta en bodelning under pågående äktenskap. För att ni skall få göra detta skall ni skicka in en skriftlig anmälan till Skatteverket, 9 kap 1§ 1 st. ÄktB. Jag rekommenderar i så fall att ni börjar med att upprätta ett äktenskapsförord när ni skriver att all din egendom är giftorättsgods och all din make/maka egendom är enskild egendom, 7 kap 3 § ÄktB. I bodelningen skall nämligen endast giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. När bodelningen är klar skall ni upprätta ett bodelningsavtal som ni båda skall skriva under, 9 kap 5 § ÄktB. Bodelningen får sakrättsligt skydd i och med bodelningsavtalet som jag rekommenderar att ni skickar in till Skatteverket för registrering, 13 kap 6 § ÄktB.

Beroende på hur mycket egendom du äger kan ni få göra flera bodelningar innan huset helt är din make/makas.

Med vänlig hälsning,

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2681)
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?
2020-11-30 Vilka föremål ingår i en bodelning?
2020-11-30 Får man hota med att slänga ut någon ur den gemensamma bostaden m.m.

Alla besvarade frågor (86797)