Skriva fordran till ett dödsbo

2019-05-23 i Fordringar
FRÅGA
Hur skriver jag en fodran till ett dödsbo
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider bildas ett dödsbo som blir en egen självständig juridisk person. Regler om dödsbo finns i Ärvdabalken (1958:63). I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar och skulder (18 kapitlet Ärvdabalken).

En fordran till ett dödsbo skrivs således på samma sätt som till en vanlig person eller ett företag. Skulder som dödsboet har ska betalas innan arvskifte (21 kapitlet Ärvdabalken).

Hur skriver man en fordran?

En fordran till ett dödsbo skrivs enklast genom ett enkelt skuldebrev. Regler om detta finns i Skuldebrevslagen (1936:81). Skuldebrev fungerar som bevismedel samt som ett kvitto på att lån har ingåtts. I det enkla skuldebrevet ska finnas med; vem som är låntagare och långivare, lånets storlek, samt ett eventuellt förfallodatum (26 § Skuldebrevslagen). Utan förfallodatum kan skuldebrevet krävas in när som helst.

Få hjälp med att upprätta skuldebrev

Att skriva ett skuldebrev kan vara lite knepigt. Lawline tillhandahåller en tjänst som hjälper dig att upprätta skuldebrev: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/skuldebrev/.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll