Undvika förtal vid skrivelse om annan i bok

Vid gemensam vårdnad, Har jag rätt att skriva en bok om livet med vårt gemensamma barn, använda foton som jag har tagit själv mm.Det handlar inte om "att snacka skit" utan mer en information om ett annorlunda föräldraskap

Lawline svarar

Hej!

Givet yttrandefriheten har du rätt att skriva din bok och dina egna foton är inte heller några problem att använda. Det du bör ha i åtanke när du skriver är ärekränkningsbrott som kan leda till böter.

Förtal
Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken får du inte utpeka personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, inte heller får du lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Om du skulle göra det ändå, krävs det att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt samt att uppgifterna var sanna för att det inte ska räknas som brottet "förtal".

Lite riktlinjer att förhålla sig till får att det ska röra sig om förtal, är att uttalandet ska vara avsett att skada personens anseende hos andra, och uppgiftslämnande ska typiskt sätt leda till skada. Det behöver alltså inte faktiskt ha lett till skada, utan det räcker att det du skriver generellt sätt leder till skada för person som träffas av skrivelsen.

Sammanfattningsvis har du rätt att skriva boken. Det borde inte vara några problem så länge du tar ovan i beaktning när du skriver om den andra personen.

Lycka till med din bok och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sara HillRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo