Skrev fel registreringsnummer, kan jag överklaga pboten?

2021-02-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag har fått en p bot pga att jag skrev in fel siffra istället för bokstav i mitt registreringsnummer. Jag har intyg att jag har dyslexi och en semantiskt språkstörning. Kan jag använda mitt intyg för att få bort p boten? Jag har intyg på att jag har betalat för tiden jag har stått för på det felaktiga nummer.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felparkering eller kontrollavgift?

Har du fått en p-bot på kommunens mark, är detta en så kallad felparkeringsavgift. Är det en felparkeringsavgift du fått, kan du bestrida detta hos Polismyndigheten, läs mer om det på deras hemsida här. Du ska dock betala felparkeringen ändå, och får du rätt så återbetalas avgiften senare. Du ska då i din anmälan ange omständigheterna kring varför du bestrider ansvar och åberopa bevisningen du vill ska ligga till grund för bedömningen (9§ 1st. lag om felparkeringsavgift). Då kan du uppge ditt misstag, exempelvis skicka in en skärmdump eller liknande på den parkeringen du har betalt.

Om du istället parkerat på privat mark som bevakas av privata parkeringsbolag, så är det en så kallad kontrollavgift du har fått. Det framgår av din bot vilket företag som utfärdat och ansvarar för boten. Om vill bestrida en kontrollavgift måste du vända dig till det parkeringsbolaget istället. Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne betalningen medan du bestrider kontrollavgiften. Även här bör du skriftligen ge in underlag som visar att du har betalt fast för fel bil.

Kan du få rätt?

Det är svårt för mig att säga om du kommer vinna framgång i din överklagan, då det är en bedömning som handläggare på polisen respektive det privata parkeringsbolaget gör i varje enskilt fall. När man har parkerat sin bil ingår man ett avtal med ägaren av marken, och godkänner då också de villkor som detta avtal följer. Sällan ansvarar bolaget för felskrivningar och liknande, och rent tekniskt sett så har din bil inte en giltig parkering. Det finns exempel på rättsfall där man har skrivit fel registreringsnummer, men ändå varit tvungen att betala avgiften då man inte betalt på rätt sätt (RH 2016:42).

Jag vet dock att vissa privata bolag åtminstone har valt att skriva av boten när det är så att man via en app eller SMS kan visa att man har betalat avgiften, men råkat skriva fel på en bokstav eller siffra i registreringsnumret. Då kan en handläggningsavgift istället utgå för vad det kostat företaget att handlägga ditt ärende, men resterande av boten skrivs av. Med lite flyt skulle du alltså kunna få den avskriven, men som sagt är det inget jag kan säga med någon säkerhet, och det är inget de är skyldiga att göra rent juridiskt, utan det beror lite på hur snäll handläggaren i det enskilda fallet är. I vilket fall råder jag dig att testa att överklaga och se vad som händer. Du har ju trots allt betalt för parkeringen, bara inte för den bilen som faktiskt stått i rutan, men det är ju i juridisk mening sannolikt en felparkering då du ingått ett avtal som du inte fullgjort på korrekt sätt, om än av misstag.

Du kan alltid kontakta vår juristbyrå för vidare vägledning här.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?