FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt08/02/2014

Skoluppgifter

Hej! Jag läser Termin 1 på juristprogrammet i Uppsala. Vi skall skriva ett PM, och det ämne som delats mig är "subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen". Nu behöver jag hjälp med att konstruera en frågeställning som jag skall kunna utreda i detta ämne. Jag har valt att skriva om principerna utifrån EU:s perspektiv, närmare bestämt utifrån Lissabonfördraget där principerna nämns. Min frågeställning för närvarande är ; Är subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen tillräckliga för att säkerställa Svenska statens lagstiftningsmakt och därmed dess egna inflytande över nationen? (Eventuellt med utgångpunkt i rättsfall då principerna varit aktuella). Jag är rädd för att frågan är för omfattande ( vi har begränsat utrymme att skriva på för uppgiften). Har ni förslag på "bättre" frågeställningar? Tacksam för hjälp Bästa hälsningar, Emil Forssell

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller skoluppgifter så får du vända dig till den undervisande personalen på kursen.

Lycka till med utbildningen.

Med vänlig hälsning.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo