Skolfråga arbetsrätt

FRÅGA
Hej, har en fråga angående omplaceringar. Som jag förstår det kan bastubadarprincipen tillämpas endast vid omplaceringar inom arbetskyldigheten och KA. Om en AG väljer att omplacera en AT, som exempelvis varit narkotikapåverkad på arbetsplatsen (Som enligt AD praxis både är saklig grund för uppsägning/avsked) utanför KA och därmed arbetsskyldigheten. Vilket medför att AT både får sämre lön och arbetstider, kan AT angripa omplaceringsbeslutet rättsligt? Får en AG omplacera hur han vill när det gäller utanför KA i enlighet med arbetsprerogativet?
SVAR

Hej, din fråga har karaktären av en skolfråga. Lawline har som policy att inte svara på sådana frågor. Jag får således hänvisa dig till relevant praxis, doktrin och förarbeten.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)