Skillnanden mellan retentions- och detentionsrätt

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande retentions- och detentionsrätt. Vad är skillnaden mellan de två och finns det något lagstöd? Om det finns så undrar jag vart?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Mig veterligen finns inte någon definition i lag men jag kan ge dig definitionerna som Karnovs ordlista för juridiska begrepp erbjuder:

Detentionsrätt, den rätt avtalspart har att som säkerhet för sin fordran hålla inne med sin egen prestation. En säljare kan utöva sin rätt genom att inte lämna ut en vara förrän den är till fullo betald.

Retentionsrätt, rätt för t.ex. hantverkare, transportörer och kommissionärer att innehålla gods i väntan på betalning. I vissa fall får godset också säljas.

Begreppen är således, som du själv har noterat, besläktade med varandra.

Vid en sökning i lagbokens register framgår att detentionsrätt är vad som åsyftas i köplagen 10 § samt i konsumenttjänstlagen 49 §.

Retentionsrätt förekommer bland annat i Handelsbalken 11 kap 3 § och i konsumentköplagen 5 §. Värt att notera är att lagbokens register hänvisar till konsumenttjänstlagen 49 § även på detta ord. Detta tyder enligt mig på att gränsen är flytande.

Jag skulle emellertid säga att retentionsrätt är det som i dagligt tal kallas för "pant" (ta någon annans egendom i besittning i väntan på en prestation) medan detentionsrätt endast syftar på möjligheten att hålla inne med sin egen prestation (vara eller tjänst) i väntan på att motparten ska fullgöra sin del av avtalet.

Se även definition för retentionsrätt som den presenteras här

Hoppas du med hjälp av detta svar blivit i vart fall lite klokare.

Mvh

David Ingvarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82710)