Skillnader mellan en ekonomisk förening och ett aktiebolag

2019-02-14 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med att utreda vad det finns för positiva effekter med att ombilda en ekonomisk förening med ca 900 medlemmar, (taxiägare), till ett aktiebolag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i två lagar och de är lag om ekonomiska föreningar (FL) och aktiebolagslagen (ABL). I mitt svar kommer jag att göra en jämförelse mellan de två formerna.

Vad gäller för ekonomiska föreningar?

För att bilda en ekonomisk förening måste tre krav vara uppfyllda. Det första kravet är att det ska vara en ekonomisk verksamhet. Det andra kravet är att syftet med verksamheten ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare är det tredje kravet att verksamheten ska vara kooperativ. Med kooperativ menas att medlemmarna ska delta i verksamheten på olika sätt t.ex. som konsumenter eller leverantörer (1 kap. 4 § FL).

En ekonomisk förening är en öppen association och det innebär att vem som helst kan bli medlem (4 kap. 1 § FL). Det finns dock möjlighet att vägra medlemskap om exempelvis den sökande inte förväntas delta i föreningens verksamhet i enlighet med dess syfte (4 kap. 2 § FL).

Det är relativt enkelt att starta en ekonomisk förening eftersom det inte krävs att man investerar en viss summa pengar. En ekonomisk förening kan naturligtvis ha kapital men lagen uppställer inget sådant krav.

Vad gäller för aktiebolag?

Ett aktiebolag har ett annat syfte jämfört med en ekonomisk förening. Syftet med ett aktiebolag är att det ska gå med vinst (3 kap. 3 § ABL).

Ett aktiebolag är en sluten association och en ny medlem kräver samtycke.

För att starta ett aktiebolag krävs det att aktieägarna investerar ett aktiekapital (1 kap. 4 § ABL). Storleken på aktiekapitalet beror på om du vill starta ett privat bolag eller publikt bolag. Minst 50 000 kr gäller för privata bolag och minst 500 000 gäller för publika bolag. Aktiekapitalet betraktas som en buffert och ska vara till skydd för borgenärerna i fall aktiebolaget går dåligt. Numera anses dock aktiekapitalet ha en symbolisk karaktär eftersom 50 000 kr är ett relativt lågt belopp och pengarna förbrukas snabbt i ett bolag med ekonomiska problem.

Huruvida aktiebolag är positivt för dig beror på syftet med verksamheten och kapitalanskaffning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97307)