Skillnaden på subjektiva och objektiva rekvisit

2017-12-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad betyder det att det inte går att bevisa objektiva förutsättningar för att ett förfarande skall vara brottsligti frågan om vållande till kroppsskada mellan ett oregistrerat fordom och människa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid ett brott måste både objektiva och subjektiva rekvisit/förutsättningar vara uppfyllda. Det subjektiva rekvisitet vid vållande av kroppsskada är att den misstänkte varit oaktsam. Alltså kan personen inte dömas för vållande av kroppsskada om man inte kan bevisa att personen varit oaktsam.

De objektiva rekvisiten handlar istället om att det som skett passar in under en straffbestämmelse (i detta fall 3 kap. 8 § brottsbalken). Alltså måste den handlingen som den misstänkte sägs ha begått passa in under det som sägs i 3 kap. 8 § brottsbalken.

Att de objektiva förutsättningarna inte går att bevisa innebär helt enkelt att det inte är helt klarlagt om gärningen skett på det sätt som krävs enligt 3 kap. 8 § brottsbalken.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2705)
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

Alla besvarade frågor (97356)