Skillnaden på arvslott och laglott

2019-05-31 i Arvsordning
FRÅGA
Vad är skillnaden på laglott och arvslott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Laglott

Laglott är en bröstarvinges arvsrätt som denne alltid har rätt till. Laglotten regleras i 7:1 ÄB och består av hälften av arvslott.

Arvslott

Är den del av kvarlåtenskapen från en avliden som arvingarna har rätt till. Beroende på hur många arvingar som den avlidna har kommer att påverka hur stor arvslotten blir.

Nedan följer ett exempel för att klargöra förhållandet mellan laglott och arvslott

Ett exempel är att om A, som är änka, dör och efterlämnar två bröstarvingar B och C. Värdet som A lämnar efter sig är 100. Om det inte finns något testamente ska B och C dela på detta, dvs. de får 50 var, som utgör deras arvslott. Men om A då har skrivit ett testamente och har överlåtit allt till t.ex. en organisation. Om B och C då påkallar jämkning av testamentet enligt 7:3 ÄB, kan de däremot begära ut sina laglotter som är hälften av arvslotten, dvs. B och C får ut 25 vardera av dessa 50 som nämndes ovan.

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1336)
2020-02-20 Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?
2020-02-19 Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?
2020-02-19 Hur ärver våra respektive bröstarvingar?
2020-02-18 Arvsordning efter att den efterlevande maken avlidit

Alla besvarade frågor (77204)