Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

2016-03-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Jag har två pojkar på 9 resp 12 år. Vi har gemensam vårdnad på pappret. Men i praktiken träffar de sin pappa när han vill och har tid. Vilket blir oregelbundet och väldigt sällan. Jag är själv sjukskriven för utmattningsyndrom och har därför sjukersättning på 75 % vilket inte är mycket. Jag får barnbidrag och underhållsstöd, men har jag rätt till mer? Och vad är skillnaden på underhållsstöd och underhållsbidrag? Det är mycket tufft ekonomiskt. Av dessa pengar tycker pappan jag ska stå för allt, vilket kan infatta både aktiviteter och cyklar. Vilket är omöjligt för mig. Hoppas på svar. Tack snälla.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad och underhåll
Vårdnadsfrågor och underhåll regleras främst i 6-7 kap. i Föräldrabalken (FB), men även i 17-19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Av 6:2 st. 2 FB (6 kap. 2 § stycke 2 FB) framgår det att den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda till dess att barnet fyllt 18 år. Eftersom ni båda har vårdnaden är denna skyldighet gemensam för er båda.

Till dess att barnen är 18 år skall ni som huvudregel även svara för underhåll för dem efter var och ens förmåga, se 7:1 st. 1 FB. Här tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard.

Eftersom barnen träffar sin pappa oregelbundet utgår jag från att de bor mindre än 40 % av tiden hos pappan och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Eftersom barnen bor hos dig större delen anses de bo stadigvarande hos dig vilket gör att underhållsbidrag kan fastställas.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (7:2 st. 2 FB). Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall, se 7:2 p. 2 FB. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget.

Andra bidrag utöver barnbidrag och underhållsstöd
Som barnfamilj kan du vända dig till Försäkringskassan och ansöka om bostadsbidrag, se här.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis är ni båda vårdnadshavare, men barnen bor endast stadigvarande hos dig vilket gör att pappan blir underhållsskyldig, (7:2 FB). Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till dig. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara kan storleken bestämmas genom dom i domstol. Skulle pappan istället välja att betala underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord och det går då inte att kräva att han ska betala mer än 1573 kr, 7:2 a FB.

Vad avser underhållsbidrag är en god idé att prata med pappan och förklara att han enligt 7:2 FB har en underhållsskyldighet att betala underhåll och att 1573 kr endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan samt att barnens behov sträcker sig utöver detta belopp. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här. Min rekommendation är att du bokar tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning om hur du kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger”.

För att erhålla bostadsbidrag kan du vända dig till Försäkringskassan, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1061)
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge

Alla besvarade frågor (93196)