Skillnaden mellan objektiva och subjektiva brottsrekvisit

2017-02-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
När det gäller objektivt och subjektivt rekvisit - finns det särskilda utformade rekvisit för vardera brott? Som att stöld har en bestämd objektiv och subjektiv rekvisit och mord har andra redan bestämda objektiva och subjektiva rekvisit.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje brott uppställer ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda för att en gärning ska vara ett brott. Om vi tar brottet mord i 3 kap 1§ Brottsbalken (BrB) som exempel. Av bestämmelsen framgår att den som berövar annan livet döms för mord. Dessa rekvisit är de objektiva rekvisiten för mord och avser alltså själva handlandet och följden som handlandet får. Subjektiva rekvisit avser istället gärningsmannens avsikt som exempelvis för att en gärning ska betraktas som mord så ska de objektiva rekvisiten vara uppfyllda med uppsåt. Det subjektiva rekvisitet för mord är alltså uppsåt - gärningsmannen ska ha haft uppsåt att beröva annan livet. Både de objektiva och subjektiva rekvisiten måste alltså vara uppfyllda för att gärningen ska betraktas som ett brott. Att observera är dock att trots att en gärning inte uppfyller det subjektiva rekvisitet för exempelvis mord skulle gärningen kunna falla under ett annat brott som vållande till annans död enligt 3 kap 7§ BrB om man då kan styrka att det subjektiva rekvisitet oaktsamhet är uppfyllt.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95758)