Skillnaden mellan medlåntagare och borgensman

Skillnad på "borgensman" och "medsökande"/"medlåntagare" Hej! Jag har en fråga om skillnaden på medsökande/medlåntagare och "borgensman". Är det någon juridisk skillnad mellan dessa begrepp? Som jag förstått det gäller delat betalningsansvar oavsett om det kallas borgesman eller medsökande. Skillnaden kan dock praktiskt vara att vissa långivare har olika "krav" på en medsökande (samma som för huvudlåntagaren) kontra en borgensman. T.ex. kan låntagare bli beviljade lån hos vissa långivare, t.ex. Banky (banky.se) så länge borgensmannen uppfyller ett par "hårdare" krav än vad huvudlåntagaren behöver uppfylla.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Kortfattat kan jag säga att ja, det är en skillnad på dem, nedan redogör jag vad skillnaden är.


En medlåntagare är i lagens mening en extra låntagare. De brukar ha något som kallas solidariskt ansvar. Det betyder att borgenären (den som har rätt till ränta/amortering/betalning för lånet) kan vända sig till vilken av dem som helst, när skulden är förfallen till betalning. Sedan kan denna personen även krävas på hela beloppet och så får de sedan vända sig mot varandra för att lösa fördelningen. Men huvudsakligen är att borgenären kan direkt vända sig till båda.


En borgensman/löftesman kan borgenären först vända sig till när de försökt att kräva betalt av låntagaren men denna inte kunnat betala. Det följer av 10 kap 8 § Handelsbalken. Denna är även en person som i sig bara står som garanti för att borgenären ska få skulden betald, medans en medlåntagare kan vara mottagare av en del av lånesumman.


Alltså är den stora skillnaden att en borgensman är mer som en säkerhet för att skulden blir betald och en medlåntagare bara en till person som delar på lånesumman.


(Sedan finns något som kallas proprieborgen vilket är en borgensman som borgenären kan vända sig direkt till för betalning, men det är även av den funktionen att personen är som en säkerhet)


Hoppas detta var svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo