Skillnaden mellan avlämnande och tradition

2020-08-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vad är det för skillnad mellan avlämnande och tradition?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tradition och avlämnande är två väldigt lika juridiska begrepp men det finns också en viss skillnad mellan dem. Här under går jag igenom skillnaden mellan tradition och avlämnande.

Tradition och avlämnande

Tradition är ett begrepp som betyder överlämnande eller besittningsövergång. Tradition är när ett föremål går från att ha varit inom en persons kontrollsfär, i den personens besittning, till att vara inom en annan persons kontroll. Tradition kan till exempel ske genom att ett föremål blir avlämnat eller genom att ett föremål blir avhämtat. Har en besittningsövergång skett, hur det än har skett, har tradition skett.

Avlämnande handlar också om besittningsövergång men är lite mer specifikt än tradition. För tradition spelar det ingen roll hur besittningsövergången går till, men för att en besittningsövergång ska vara ett avlämnande måste något faktiskt ha blivit just avlämnat. Man kan säga att ett avlämnande alltid också är tradition, medan en tradition inte nödvändigtvis behöver vara ett avlämnande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (833)
2020-09-26 Ansvar för vara vid delleveranser
2020-09-26 Köp eller tjänst?
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?
2020-09-16 Utebliven betalning

Alla besvarade frågor (84427)