Skillnaden mellan att beträda järn- som spårväg

2016-08-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Läste här om en person som blev straffad i Stockholm för att han hade beträtts JÄRNVÄGSSPÅR I Stockholm (SL). Gäller samma regler t.ex. i Göteborg om man beträder spårvagnsspåren på "fel ställe".
SVAR

Gällande den bestämmelsen så finner man den i järnvägslagen och i synnerhet i dess 9 kapitel 1 §. Denna lag gäller dock ej tunnelbana och spårväg vilket framgår ur dess 1 kapitel 1 § 1 stycke. Där gäller istället lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, som dock inte statuerar en liknande ordningsbestämmelse som den som finnes i järnvägslagen.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Annars får man väl vända sig till Ordningslagens 4 Kap. och §5 när det gäller tunnelbana och spårväg: "Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får inte någon 1. beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av spårvägs spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde, 2. beträda spårfordons utsida, 3. vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordningar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång. Lag (2005:68)."
2017-04-19 12:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1027)
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?

Alla besvarade frågor (85408)