Skillnad mellan uttrycken "särskilda skäl" och "ömmande omständigheter"

2017-04-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad är skillnaden, ur JURIDISK SYNPUNKT, mellan "särskilda skäl" och "ömmande omständigheterna" i ett INTE asylfall?TACK.
SVAR

Hej och tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppet ”synnerliga ömmande omständigheter” går att utröna ur Utlänningslagen (UtlL). Enligt UtlL 5:6 kan en person som har ansökt om uppehållstillstånd, beviljas uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”. Vid bedömningen om synnerligen ömmande omständigheter föreligger, skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

Begreppet ”särskilda skäl” är å andra sidan mycket bredare och är ett vanligt förekommande uttryck som kan tillämpas inom flera situationer och inom flera rättsområden. Begreppet innebär mer eller mindre att lagstiftaren ger domstolen möjlighet att frångå en huvudregel, om det finns ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som talar för det. Exempel på när uttrycket "särskilda skäl” kan användas är många men några paragrafer inom olika rättsområden kan nämnas (se t.ex. ÄktB 6:8, ÄktB 6:11, RB 1:3c, Semesterlagen 9 §, BrB 5:5).

Hoppas du fick svar på din fråga! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1314)
2021-07-31 Turistvisum i Sverige
2021-07-30 Krävs det tillstånd för värdepappersrörelse om man vill investera i finansiella instrument via ett AB?
2021-07-29 Vapenlicens LOB
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?

Alla besvarade frågor (94565)