Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?

FRÅGA
Vad är det egentligen för skillnad på kvinnofridskränkning och fridskränkning? Borde inte alla brott som rubriceras som kvinnofridskränkning också rymmas inom fridskränkning?
SVAR

Hej

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Brotten du beskriver regleras i 4 kap. 4 a § brottsbalken (BrB), grov fridskränkning regleras i dess första stycket och grov kvinnofridskränkning i dess andra stycke.

Första stycket anger ramen för paragrafens tillämpning, andra stycket utgör en särskild reglering av ett typfall (dvs. när brotten begåtts av en man mot en närstående kvinna.) Detta medför att om rubriceringen "grov kvinnofridskränkning" inte funnits så hade brott vi idag bedömer vara grov kvinnofridskränkning ändå hade rymts inom grov fridskränkning?

Den särskilda brottsrubriceringen är avsedd att markera den kränkning som brott av en man mot en kvinna enligt paragrafen utgör. Vissa fall av mäns våld mot närstående kvinnor faller dock ändå under första stycket som grov fridskränkning. Det rör sig här framförallt om kravet på "äktenskapsliknande förhållanden" inte kan uppfyllas. Denna fråga berördes i NJA 2004 s 97. I rättsfallet förelåg en parrelation men paret hade inte haft gemensam bostad eller ekonomi, vilket enligt domstolen inte var tillräckligt för att se brottsligheten som grov kvinnofridskränkning. Istället ansåg man att uttrycket "närstående" i första stycket skulle omfattade parrelationer som inte omfattas av andra stycket.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96465)