Skillnad mellan förtal och förolämpning över messenger?

Är det förtal om någon skriver till mig på Messenger o säger både det ena o det andra om mig. Samt att hon skicka detta till min svägerska o tala om hur sjuk i huvet jag är o att personen även försöker vända min sambo emot mig. Hon menar på att han är djupt olycklig med mig o att jag hotar han

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida vissa saker som en person skriver till dig och din svägerska skulle kunna utgöra förtal.

Vad säger lagen?

Förtal

Förtal och andra ärekränkningsbrott regleras i brottsbalken (BrB) 5:e kapitel. Enligt 5:1 BrB kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal.

För att förtalsbestämmelsen överhuvudtaget ska vara aktuell krävs att det rör sig om en uppgift som har lämnats till en annan person än den som drabbas. De meddelanden du har fått ta emot på din messenger kan alltså inte utgöra förtal (däremot eventuellt förolämpning vilket jag kommer till längre ner). Meddelanden som skickats till din svägerska som handlar om dig skulle däremot kunna utgöra förtal. Avgörande blir om de kan anses peka ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt leverne eller om de riskerar att utsätta dig för andras missaktning.

Jag kan inte med enbart den informationen jag fått i din fråga dra någon säker slutsats om huruvida de meddelanden som personen skickat till din svåger utgör förtal eller inte, för att kunna göra det skulle jag behöva mer detaljer. Generellt kan dock sägas att det som verkar allvarligast är anklagelserna om att du skulle hota din sambo. Beroende på hur dessa meddelanden formulerats skulle de absolut kunna utgöra förtal.

Det finns en undantagsregel som befriar från ansvar för förtal i vissa fall. Enligt 5:1 2st BrB är det tillåtet att lämna uppgifter som med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan ses som försvarligt att lämna dessa, då ska den tilltalade dock visa att uppgifterna var sanna eller att han hade skälig grund för dem. Återigen kan jag inte med uppgifterna du tillhandahåller i din fråga göra någon säker bedömning om huruvida denna bestämmelse är aktuell eller inte.

Förolämpning

Brottet förolämpning regleras i 5:3 BrB och kan sägas vara sekundärt till brottet förtal. För att ett uttalande ska anses utgöra förtal krävs att det riktas till just personen som förolämpas och att denne uppfattar det som sägs. Förtal tar sikte på sådant som kan sägas kränka en persons självkänsla. Eftersom du inte i din fråga specificerar vad personen skrivit till dig kan jag inte uttala mig om huruvida något av det som skrivits utgör förolämpning i lagens mening.

Förtal och förolämpning åtalas oftast inte som de flesta andra brott

Slutligen bör du vara medveten om förtal och förolämpning påverkas av speciella åtalsregler. Dessa framgår av 5:5 BrB och innebär i korthet att det endast är målsäganden själv (alltså den som förtalats eller förolämpats). En åklagare väcker åtal i ett sådant mål endast om det anses påkallat från allmän synpunkt. Det är alltså ganska sällan som åklagare tar tag i den här typen av mål. Istället måste den drabbade som huvudregel driva målet i domstol.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de meddelanden du tagit emot på messenger skulle kunna utgöra förolämpning, och att de meddelanden som personen skickat till din svägerska skulle kunna utgöra utgöra förtal. Jag kan dock inte med informationen du tillhandahållit uttala mig med någon större säkerhet om något av dessa uttalanden brottsliga. Detta beror på vad personen skrivit mer specifikt. Det bör även hållas i åtanke att förtal och förolämpning som huvudregel inte faller under allmänt åtal och därför inte drivs av åklagare, istället är det du som kommer få åtala och driva processen i domstol om du skulle vilja göra det.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”