Skillnad mellan fastighetspantbrev och inteckning

2021-02-12 i Fordringar
FRÅGA
Hej, jag har en fråga som jag har svårt att förstå. Om jag t.ex. tar ett lån från banken så kan jag pantsätta min bostad som säkerhet, och som bevis på detta så får jag ett pantbrev. Vad är inteckning för något? Vad är skillnaden mellan inteckning och att pantsätta en fastighet? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i Jordabalken (JB).

Precis som du säger så vill banken ofta ha en säkerhet i utbyte mot att ge ut kredit. En vanlig sådan säkerhet är en så kallad fastighetspant, vilket regleras i 6 kap JB. För att banken ska få en giltig säkerhetsrätt i form av fastighetspant krävs att banken fysiskt får pantbrevet från fastighetsägaren. Om pantbrevet är ett datapantbrev krävs istället att banken registreras som panthavare (6 kap 2 § JB).

För att få ett pantbrev krävs dock att fastighetsägaren ansöker om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet fastighetsinskrivning enligt reglerna i 22 kap JB (6 kap 1 § JB). Fastighetsägaren gör då en inteckning i fastigheten på ett visst belopp och som bevis på inteckningen får fastighetsägaren då ett pantbrev (22 kap 5a § JB). Pantbrevet är alltså ett bevis på inteckningen, vilket är det som överlämnas till baken som säkerhet för en fordran.

Man kan också göra flera inteckningar i fastigheten, och därmed utfärda flera pantbrev till flera olika kreditgivare.

Exempel
Man kan till exempel ansöka om en inteckning om 200 000 kr och då får man ett pantbrev på 200 000 kr inom 200 000 kr.

Om fastighetsägaren senare vill upplåta ytterligare en panträtt i fastigheten ansöker ägaren om en ny inteckning. Säg att fastighetsägaren då ansöker om en inteckning på 500 000 kr i syfte att upplåta fastighetspant till en andra panthavare. Då får den andra panthavaren ett pantbrev på 500 000 kr inom 700 000 kr (eftersom 700 000 kr är värdet på sammanlagda inteckningar).

Fastighetsägaren kan senare upplåta en tredje panträtt i fastigheten. Säg att fastighetsägaren ansöker om en inteckning om 100 000. Då får ägaren ett ytterligare pantbrev, då på 100 000 kr inom 800 000 kr, osv.

Ju fler pantbrev man har upprättat, desto högre blir alltså det intecknade värdet på fastigheten, men samma panthavare behöver inte äga samtliga pantbrev. En inteckning behöver alltså inte motsvara värdet på endast ett pantbrev.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?