Skicka privata meddelande under arbetstid

Hej,min arbetsgivare hotar mig med uppsägning av personliga skäl då jag skickat 10-15 meddelanden på arbetstid och säger att det bryter mot code of conduct.jag har väl mer eller mindre hotats med att det är bäst att jag säger upp mig själv.till saken hör att jag har över 30 år på företaget, kan det verkligen vara en grund till uppsägning? Hoppas på ett svar. Mvh orolig anställd.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grunder för uppsägning

Du nämner att du skickat iväg 10-15 meddelanden under arbetstid. Jag gör ett antagande om att du är tillsvidareanställd i brist på information. Arbetsgivaren har rätt att säga upp anställd om det föreligger sakliga skäl, 7 § LAS. I ditt fall rör det sig inte om arbetsbrist utan p.g.a. förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det finns en hel del praxis på området att hämta vägledning från.  Du bör däremot vara uppmärksam på att det gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Utifrån att ha kikat runt i praxis skulle jag göra bedömningen att det inte är tillräckligt för en uppsägning. Prövningen av om saklig grund föreligger inte primärt ska vara inriktad mot de begångna förseelserna i sig, t.ex. använt privat mobiltelefon på arbetstid, utan mot vilka konsekvenser man inför framtiden kan dra av beteendet (AD 1996 nr 102). När det gäller misskötsamhet fästs också vikt vid hur arbetsgivaren reagerat på händelserna. Arbetsgivaren måste i princip antingen genom varningar eller andra konsekvenser tydliggöra för arbetstagaren att uppsägning kan komma i fråga om den anställde inte upphör med att använda telefonen på arbetstid (AD 2002 nr 44). I ditt fall verkar det som AG upptäckt att du skickat dessa meddelanden under arbetstid och därefter sagt åt dig att säga upp dig. I förvarande fall skulle jag mot bakgrund av praxis göra ett antagande att det inte utgör sakliga skäl för uppsägning att skicka iväg några meddelanden under arbetstid. Men däremot bör det uppmärksammas att jag inte vet vad för slags yrke du jobbar med. Är det något som kräver uppmärksamhet konstant kan detta beteendet utgöra en större överträdelse. Vidare bör jag också nämna att 7 § LAS, är dispositiv enligt 2 c §. Det innebär att det i kollektivavtalet kan ha stadgats undantag från vad som ska utgöra sakliga skäl som ska gälla istället för lagen. Därför är det viktigt att du kikar i kollektivavtalet först och främst. 

Hotat att du ska säga upp dig

Du berättar att din arbetsgivare har hotat att du skall säga upp dig. Det är nämligen ett ganska vanlig problematik att arbetsgivare försöker kringgå LAS reglerna genom att förmå den anställde att säga upp sig själv. Arbetsdomstolen har vid flera tillfällen kommit fram till att en arbetstagares uppsägning i själva verket ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Om du skulle säga upp dig p.g.a. dessa påtrycknignar från din arbetsgivare kan det alltså kommas att ses som en uppsägning från dennes sida. I AD 2009:27 kom arbetsdomstolen fram till att om arbetstagarens åtgärd har föranletts av arbetsgivaren och att denne inte har handlat på ett sätt som överensstämmer med god sed på arbetsmarknaden eller annars ses som otillbörligt skall det ses som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Domstolen har i AD 1978:89 också visat sig öppen att angripa beteenden från arbetsgivarens sida som syftat till att en anställd själv ska lämna anställningen även när så ännu inte skett. Jag vet däremot inget om på vilket sätt din arbetsgivare bett dig lämna din anställning och kan därför inte heller här ge ett exakt konkret utfall. Jag kan däremot upplysa dig att det din arbetsgivare verkar gjort är som utgångspunkt problematiskt och kan bl.a. leda till skadeståndsansvar. 

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga. Om du skulle få fler funderingar går det annars såklart bra att återkomma! 

Hälsningar,

Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000