Skicka gruppchatt i personligt brev

FRÅGA
Är det olagligt att förmedla en gruppchat på Facebook, utan att i brevet avslöja namn, vidare i ett personligt brev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du med "personligt brev" menar ett brev som skickas till en eller ev. två personer. Är det i gruppchatten tal om uppgifter om någon som kan uppfattas som brottsliga eller få personen att se klandervärd ut, och skickas brevet till flera personer kan det bli tal om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Med förtal menas att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal. För att det ska bli tal om förtal krävs att det på något sätt går att identifiera personerna i gruppchatten (ex. med bild eller namn). I och med att du nämner att du i brevet inte avslöjar namn är det sannolikt inte tal om förtal.

Sammanfattningsvis

Så länge som det inte går att identifiera personerna, och så länge som gruppchatten sprids till ett begränsat antal personer tolkar jag det som att det är okej.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93215)