Skevdelningsregeln vid långvarigt äktenskap

2016-12-01 i Bodelning
FRÅGA
HejJag o min man skall skjiljas jag har mycket skulder o han äger en bostadsrätt o pengar , den är ej enskild egendomHur fungerar det vid en skilsmässa? Om jag förstår det rätt så ingår lägenheten i giftorättsgodset o skall efter skulderna/ lånet räknats av delas lika.Han anser han hjälpt mig mycket o tycker inte jag har rätt till något. Vill tillägga att vi varit gifta i 15 år. Vill bara veta vad som är korrekt.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9kap. 1§ Äktenskapsbalken ska en bodelning ske vid äktenskapsskillnad. I bodelningen ska enligt 10kap. 1§ Äktenskapsbalken makarnas giftorättsgods ingå. I 7kap. 1§ Äktenskapsbalken stadgas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska sedan enligt 11kap. 3§ Äktenskapsbalken efter avräkning av skulderna läggas samman och delas lika mellan makarna. Alltså är det precis som du säger att som utgångspunkt ska lägenheten ingå i bodelningen och därmed delas lika mellan er.

Det finns dock en så kallad skevdelningsregel i 12kap. 1§ Äktenskapsbalken. Regeln innebär att bodelningen kan jämkas om det, med hänsyn till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt, skulle anses oskäligt att dela lika enligt 11kap. Äktenskapsbalken. Regeln tar alltså först och främst sikte på kortvariga äktenskap. Enligt förarbetena till lagen går gränsen mellan ett kortvarigt och långvarigt äktenskap vid 5år. Eftersom ni har varit gifta i 15år är alltså äktenskapets längd ingen grund för jämkning.Däremot skulle era ekonomiska förhållanden kunna vara en grund för jämkning. I sådant fall måste det föreligga en betydande skillnad mellan era nettoförmögenheter.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om det inte föreligger skäl för jämkning ska allt som inte är enskild egendom delas lika mellan er. Huruvida det föreligger skäl för jämkning eller inte är svårt för mig att säga eftersom jag inte vet alla nödvändiga omständigheter, men jag hoppas att svaret ändå var till hjälp!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2676)
2020-11-29 Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?
2020-11-29 Klander av bodelningsbeslut
2020-11-29 Vad är det som gör att en bodelning blir juridiskt gällande?
2020-11-28 Ingår tjänstepension i en bodelning?

Alla besvarade frågor (86640)