Skevdelningsregeln vid kort äktenskap

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA
Svensk äktenskapslagstiftning främjar oseriös kärleksinvandring, sk gold diggers. 2012 gifte jag med kvinna från Ryssland efter påtryckningar från henne. Presenterade ett äktenskaps förord så vi vet vad som är enskildegendom, men hon lyckades slingra ur att signa. Hon fick upphållstillstånd och flyttade hit till mig 2013. Under följande två åren försörjde jag givetvis henne då hon lärde sig Svenska och till slut fick jobb juni 2015. Då förväntade jag mig att hon skulle bidra ekonomiskt, men hon vägrade trots flera påtryckningar. April 2016 tvingades jag kräva att hon bidrar, hon gjorde då så men då bara till avgiften för bostaden och andra gemensamma utgifter (Parkering,Internet, tv osv..) Ej amorteringar och räntor med orden att det är min bostad och lån. Vår relation blev mycket lidande då hon ansåg att jag ska försörja henne trots att hon har inkomst. Nu ska vi skiljas (inga gemensamma barn) där hon kommer utnyttja Svensk lagstiftning för att råna mig och förstöra mitt liv. Jag äger en bostadsrätt sedan 2008 till 100% som nu ska fördelas mellan oss. Hur är detta möjligt??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom du och din fru inte har ett giltigt äktenskapsförord är utgångspunkten att allt ert giftorättsgods ska delas mellan er.

Till din fördel finns dock en regel i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken som är tillämplig vid korta äktenskap. Denna så kallade skevdelningsregel är endast till fördel för den make som har mest egendom i äktenskapet, det vill säga du.

Regeln tar sikte på korta äktenskap och gör att en mindre andel av det totala giftorättsgodset tas in i bodelningen. Det som talar för att regeln är tillämplig på ditt äktenskap är just att ni har haft ett relativt kort äktenskap och att den egendomsuppdelning som hade följt av en vanlig bodelning hade blivit skev då du hade gått kraftigt minus.

Ett kort äktenskap är enligt regeln upp till 5 år. I den tiden räknar man även in ett eventuellt samboskap innan äktenskapet. Jag utgår i mitt svar från att ni inte hade ett samboförhållande innan ert äktenskap då din fru bodde i Ryssland. Alltså har ni varit gifta i 4 år.

Detta innebär enligt skevdelningsregeln att 4/5 (1/5 per år) av giftorättsgodset ska ingå i bodelningen. Regeln gör alltså att du får behålla 20 % av ditt giftorättsgods.

Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig i dina bekymmer och önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84399)